Projekty można składać do 29 września.

To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020. Mogą w nim startować samorządy i podległe im jednostki z wyłączeniem Białegostoku i ościennych gmin, które tworzą Białostocki Obszar Funkcjonalny. Te mają oddzielny konkurs na takie same przedsięwzięcia.

Wicemarszałek województwa podlaskiego Anna Naszkiewicz podkreśla, że główny cel tych działań to zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, by poprawiać stan środowiska, a przez to jakość życia mieszkańców regionu.

"Dodatkowym efektem ma być również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii. A do tego dochodzi również bardzo wymierny efekt dla kieszeni mieszkańców: im większa efektywność wykorzystania energii, tym niższe rachunki" - poinformowała PAP Naszkiewicz.

Z UE dotacje można w tym konkursie dostać na budowę lub przebudowę sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, wymianę pieców lub kotłowni w domach jednorodzinnych, energooszczędne oświetlenie uliczne lub w obiektach użyteczności publicznej, ale także np. systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania o tym mieszkańców.

Warunkiem realizacji danej inwestycji jest to, że musi się znajdować w tzw. planie gospodarki niskoemisyjnej, który obowiązuje w danej gminie.(PAP)