Jak poinformowała w czwartek Monika Konopko z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, w ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie również przepust drogowy. „Powstanie też rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do rzeki Stobnica” - dodała.

Konopka zaznaczyła, że inwestycja jest konieczna, bo na zagrożonym obszarze o powierzchni ponad 4 ha mieszka ok. 1,4 tys. mieszkańców Brzozowa. „Na zagrożonym terenie znajduje się także m.in. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza oraz zakład pogrzebowy” - powiedziała.

Potok musi być zabezpieczony również dlatego, że w jego pobliżu budowana jest wschodnia obwodnica Brzozowa. Na niektórych odcinkach obie inwestycje się nakładają, dlatego najpierw musi zostać zbudowany kolektor odprowadzający wodę, dopiero później wybudowana będzie nad nim droga.

Inwestycję realizował będzie Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który otrzymał ponad 3 mln zł dotacji na prace przeciwpowodziowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji może okazać się niższy, bowiem na jej wykonanie rozpisany zostanie wkrótce przetarg. (PAP)