W trwającym kilka godzin posiedzeniu konwentu uczestniczyli także minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, szefowa MSW Teresa Piotrowska oraz szef KPRM Jacek Cichocki. Na początku spotkania, w imieniu konwentu, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wręczył szefowej rządu bukiet czerwonych róż.

Jak poinformowało CIR, Kopacz zapoznała się z pracą wojewodów w terenie i bieżącymi problemami regionów w Polsce. Z kolei wojewodowie przedstawili szefowej rządu informację na temat problemów w podległych im regionach.

"Premier Ewa Kopacz wyraziła nadzieję na dobrą współpracę z wszystkimi wojewodami. Poinformowała, że oczekuje pełnego zaangażowania w sprawy regionu oraz szybkiej informacji i reakcji z ich strony w sytuacjach kryzysowych. Zapowiedziała, że podczas cyklicznych spotkań z wojewodami będzie dokonywała oceny ich pracy" - podało CIR w komunikacie.

Szefowa rządu podziękowała wojewodzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu oraz wojewodzie śląskiemu Piotrowi Litwie za zaangażowanie i skuteczność podczas ostatnich protestów górniczych. "W ostatnim czasie miałam okazję ocenić działania dwóch wojewodów. Były one szybkie, profesjonalne i przynosiły efekty" – powiedziała Kopacz, cytowana przez CIR.

Z kolei MAC podało, że minister Halicki poruszył m.in. kwestie związane z internetem szerokopasmowym oraz regionalnym systemem ostrzegania (RSO). To aplikacja alarmowa działająca w oparciu o technologię telewizji cyfrowej. Dzięki niej komunikaty o potencjalnych zagrożeniach powodziowych, pożarach i innych klęskach żywiołowych pojawią się w telewizji.

"Omówione zostały także sprawy bieżące oraz kwestia kwalifikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych w zaplanowanej na 2015 r. kolejnej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" - powiedział PAP rzecznik MAC Artur Koziołek.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest formą wsparcia dla samorządów gminnych i powiatowych w rozwiązywaniu problemów z infrastrukturą drogową. Mogą one otrzymać rządową pomoc w wysokości połowy kosztów związanych z przebudową, budową lub remontem lokalnych dróg. W ramach drugiej edycji realizowanego przez MAC programu (pierwsza obejmowała lata 2008-2011) do końca 2015 r. samorządy mają zmodernizować 15 tys. kilometrów dróg lokalnych.

Jak podał rzecznik MAC, zgodnie z planem do końca października komisje wojewódzkie ocenią zgłoszone wnioski, a wojewodowie ogłoszą wstępne listy rankingowe wniosków. "Do końca listopada wojewodowie przedłożą listy zakwalifikowanych wniosków, które podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w terminie do 20 grudnia" - powiedział Koziołek.

Formułę spotkań wojewodów z premierem - raz w miesiącu - zainicjował poprzedni minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. "Do tej pory nie było takich regularnych spotkań wojewodów z centralą, ale doszliśmy do wniosku, że są one potrzebne. Wojewodowie mogą poruszyć najważniejsze dla nich problemy, ale częściowo nieformalna formuła umożliwia rozmowy także w bardziej kameralnym gronie" - mówił Trzaskowski PAP wiosną. Podczas takich spotkań każdy wojewoda - dodawał minister - ma możliwość bezpośredniej rozmowy z premierem czy szefem KPRM Jackiem Cichockim, jeśli ci są obecni.

Szefowi MAC podlegają następujące obszary: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Nadzoruje on również głównego geodetę kraju oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (PAP)