To już czwarte, przynoszące oszczędności grupowe zakupy energii elektrycznej gmin skupionych w Związku Gmin Śląska Opolskiego (ZGŚO).

Przetarg na zakup prądu w imieniu całej grupy zakupowej przygotowywała gmina Strzelce Opolskie. Dane do przetargu pochodziły z 385 gminnych instytucji z 37 gmin Opolszczyzny (na 71 ogółem), które zdecydowały się razem kupić energię elektryczną. Kierownik referatu zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Hubert Waloszek informował PAP, że łączne zapotrzebowanie na prąd dla całej grupy zakupowej wyniosło niespełna 51,9 tys. megawatogodzin, czyli blisko 51,9 gigawatogodziny; a energia ma być dostarczana do ponad 4,7 tys. punktów jej poboru w zainteresowanych instytucjach.

Prezes ZGŚO Czesław Tomalik poinformował PAP, że otwarcie ofert złożonych w przetargu miało miejsce 12 sierpnia. Było ich siedem, a złożyły je: Energa Obrót S.A. Gdańsk; PGE Obrót S.A. Rzeszów; Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Kraków; „Corrente” Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki; Green S.A. Warszawa; Ecoergia Sp. z o.o. Kraków i Nowum S.A. Warszawa.

Tomalik podał, że po rozpatrzeniu ze zgłoszonych ofert wybrano najtańszą, ofertę Ecoergii z Krakowa.

Prezes ZGŚO dodał, że zakładana przed przetargiem łączna wartość środków budżetowych przeznaczonych przez 385 gminnych instytucji z grupy zakupowej ZGŚO na zakup energii elektrycznej w 2016 roku wyniosła blisko 15,5 mln zł. Tymczasem wybrany wykonawca zaproponował za dostarczenie określonej w przetargu puli tej energii cenę niespełna 12,9 mln zł. Oszczędności wszystkich 385 instytucji gminnych po przetargu, w stosunku do zakładanych wydatków na prąd, mają więc sięgnąć ok. 2,6 mln zł.

Związek Gmin Śląska Opolskiego to jeden z najstarszych związków międzygminnych w Polsce. Zarejestrowany został w czerwcu 1991 roku, a jego celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Obecnie zrzesza 37 gmin. Pierwszą grupę zakupową ZGŚO, utworzoną dla przeprowadzenia wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej dla samorządów i ich jednostek, zawiązano w 2012 roku.

Przeprowadzony w ub. roku przetarg na zakup prądu w imieniu grupy zakupowej ZGŚO, stworzonej wówczas przez 36 samorządów z woj. opolskiego, dotyczył zakupu energii elektrycznej na 2015 rok dla łącznie 378 odbiorców końcowych. Szacowane oszczędności wszystkich samorządów - wygenerowane w dużej mierze przez wzgląd na liczebność grupy zakupowej - liczone były w setkach tysięcy złotych.

Tomalik podkreślił, że organizowanie dla gmin grupowych przetargów i grupowych negocjacji cenowych, które wzbudzają zainteresowanie w innych regionach, stało się wiodącym nurtem pracy Związku. „Przynoszą one wymierne korzyści dla gmin członkowskich, a poprzez połączenie potencjałów i wspólne inicjatywy mają większą siłę oddziaływania na monopolistów, niż w przypadku pojedynczych gmin” – dodał i zapowiedział, że po podpisaniu umów w ramach obecnej, czwartej grupy zakupowej, rozpoczną się przygotowania do utworzenia grupy kolejnej.

ZGŚO prowadzi też m.in. działalność doradczą i szkoleniową, zajmuje się promocją gmin i przedsięwzięciami gospodarczymi o charakterze użyteczności publicznej oraz np. – jak podał prezes Związku - występuje w ważnych dla samorządu kwestiach do władz państwowych i samorządowych”.

W czerwcu Związek rozpoczął np. dwie ogólnopolskie kampanie: na temat konieczności zmiany ustawy z października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która ma na celu przywrócenia ustawowej możliwości nieodpłatnego przekazywania zarządzającym specjalnymi strefami ekonomicznymi nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne; oraz na temat konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej. (PAP)

kat/ dym/