Sprawa dotyczy radnego PSL Eugeniusza M. Według ustaleń śledztwa, samorządowiec sfałszował listy poparcia przed wyborami dopisując na nich 87 podpisów. Zarówno Sąd Rejonowy, jak i apelacyjny uznał winę radnego. Prawomocnym wyrokiem polityk otrzymał karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

"Na podstawie prawomocnego wyroku komisarz wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego Eugeniusza M. Od momentu jego otrzymania radny ma pięć dni na odwołanie się do sądu administracyjnego. Pan Eugeniusz M. jeszcze postanowienia nie otrzymał, więc nie wiemy jaka będzie jego decyzja. Jeżeli jednak postanowienie się uprawomocni, jego miejsce zajmie kolejny kandydat startujący z list PSL" - wyjaśnił w rozmowie z PAP Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. (PAP)