Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek regionu Andrzej Buła poinformował, że od 1 maja mieszkańcy, którzy zechcą dostać Opolską Kartę Rodziny i Seniora, będą mogli o nią aplikować w swych gminach - jeśli przystąpiły one do projektu - oraz w urzędzie marszałkowskim.

Zastępca dyrektora departamentu polityki regionalnej i przestrzennej w opolskim urzędzie marszałkowskim Katarzyna Lotko–Czech podała, że Opolska Karta Rodziny i Seniora, którą fizycznie będzie można odbierać od połowy maja w urzędach gmin czy w urzędzie marszałkowskim – obejmie zniżki w określonych instytucjach wojewódzkich i gminnych. Rodziny i seniorzy będą mieć zniżki np. w Filharmonii Opolskiej, Teatrze im. Jana Kochanowskiego, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej czy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Do projektu przystąpiły do tej pory także 33 firmy z Opolszczyzny oferując rabaty w wysokości od kilku do nawet 50 proc. na określone produkty czy usługi. Wśród nich są firmy oferujące artykuły dla dzieci czy artykuły kosmetyczne; opał, meble, usługi stolarskie i usługi zdrowotne; zniżki na zajęcia muzyczne, kursy językowe, naukę jazdy, usługi rekreacyjne i sportowe, usługi transportowe; usługi prawne, a także hotele i restauracje.

Wnioski o wydanie karty można pobrać i składać w urzędzie marszałkowskim i urzędach gmin, które przystąpiły do projektu. Można je również pobrać na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl; a wysyłać - pocztą do urzędu marszałkowskiego.

Katalog ulg i zniżek dla mieszkańców regionu i konkretnej gminy można będzie na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej, posługując się numerem wydanej karty.

Na 71 gmin woj. opolskiego do programu dotychczas nie przystąpiło jeszcze 15 samorządów. Buła zapewnił, że władze wojewódzkie są otwarte na każdy z nich i liczą, iż „presję na nie wywrą mieszkańcy”.

Uprawnieni do korzystania z karty to: rodziny wychowujące minimum dwójkę dzieci do 18 roku życia - małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia oraz osoby starsze po 65 roku życia. Warunkiem otrzymania karty jest zamieszkiwanie na terenie woj. opolskiego.

Według wyliczeń urzędu marszałkowskiego w regionie jest 184 tys. rodzin z dwójką dzieci; 81 tys. rodzin z trójką dzieci i 55 tys. z czwórką i więcej dzieci. Ponadto liczba mieszkańców w wieku 65 lat i więcej sięga ok. 149 tys. osób. Łącznie uprawnionych do korzystania z karty jest ok. 470 tys. osób.

Opolska Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych. Projekty Specjalnej Strefy Demograficznej będą finansowane z unijnych pieniędzy. Zarząd województwa chce przeznaczyć na ten cel nawet ponad 300 mln euro. (PAP)