Na zwołanej we wtorek w opolskim urzędzie miasta konferencji prasowej Marzena Sedlaczek i Adrianna Paroń z Centrum Dialogu Obywatelskiego poinformowały, że z w sumie 188 złożonych wniosków z przyczyn formalnych – np. braku wymaganej liczby podpisów osób popierających wniosek – 9 już odrzucono. Dodały, że we wtorek wszystkie złożone wnioski będą przekazane z Centrum Dialogu Obywatelskiego do poszczególnych wydziałów urzędu do dalszej ich weryfikacji pod względem merytorycznym.

„Do 3 września zaprezentowana zostanie lista wniosków pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych i przedstawionych do głosowania” – dodała Sedlaczek zaznaczając jednocześnie, że składający wnioski odrzucone będą mieli jeszcze czas na odwołanie się od tej decyzji. Czas na składanie odwołań wyznaczono na 4-11 września, a na ich zaopiniowanie - do 26 września.

Wśród zawartych w złożonych wnioskach pomysłów, które opolanie chcieliby zrealizować w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, są np. takie inicjatywy jak utworzenie konnej straży miejskiej, stworzenie plaży miejskiej nad Odrą, budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż jednej z bardziej ruchliwych ulic Opola, ale też np. przebudowa czy remonty boisk, chodników, dróg, tworzenie murali, parków dla psów, tras rowerowych czy tras do jazdy na rolkach, organizacja różnych festiwali.

Tzw. budżet obywatelski to pula pieniędzy w budżecie miasta przeznaczona na realizację zadań zgłoszonych przez samych mieszkańców. Na ten cel na rok 2016 Opole przeznaczy 2,5 mln zł. Pieniądze te mają być podzielone w ten sposób, że 20 proc. puli przeznaczone będzie na realizację projektów o wartości do 50 tys. zł, a 80 proc. na projekty o wartości ponad 50 tys. zł.

Wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego Opola mogli w tym roku zgłaszać mieszkańcy Opola zameldowani w mieście na pobyt stały lub czasowy, a także stowarzyszenia, fundacje, rady dzielnic czy spółdzielnie. Głosować na zgłoszone i zweryfikowane propozycje będą mogli też mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy.

Nowością jest to, że wnioski mogły składać i w głosowaniu będą mogły wziąć udział osoby, które mają ukończone 16 lat. W ub.r. uprawnione do takiej aktywności były tylko osoby pełnoletnie.

Mieszkańcy Opola na zweryfikowane projekty będą mogli głosować od 30 września do 9 października, a 5 listopada ma się odbyć ogłoszenie wyników głosowania.

Budżet obywatelski w Opolu będzie realizowany po raz drugi. (PAP)