W przesłanym PAP komunikacie NIK zaznaczyła, że jedna z kluczowych inwestycji miejskich Koszalina, jaką jest budowa aquaparku, była źle nadzorowana, w wyniku czego jej koszt wzrósł o ponad 13 mln zł, a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym opóźnieniem.

"Zarząd Obiektów Sportowych, pełniący nadzór nad inwestycją, nie był ani organizacyjnie, ani kadrowo przygotowany do jej prowadzenia. Dlatego dopuścił do licznych nieprawidłowości" - podkreślono w raporcie.

Delegatura NIK w Szczecinie sprawdziła przebieg budowy kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie w okresie od 2009 r. do połowy 2014 r. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz w tamtejszym Zarządzie Obiektów Sportowych.

Jak informuje Izba, kontrola wykazała, że na 10 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w związku z inwestycją, w czterech stwierdzono nieprawidłowości.

Projekt architektoniczny obiektu wybrano w konkursie, w którym rywalizowało osiem propozycji - zdecydowano się na koncepcję, która jako jedyna nie spełniała założeń konkursu, a koszt jej realizacji był o 8,5 mln zł droższy od planowanego - ustaliła NIK. Wybrany projekt zakładał oryginalny dach, który - jak się ostatecznie okazało - był niemożliwy do zbudowania.

Na podstawie niekorzystnej dla miasta umowy projektant, mimo błędów w koncepcji, nie poniósł żadnych kosztów, w tym kar za niewłaściwe wykonanie zadania. Projekt obiektu zawierał błędy grożące ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej - napisano w raporcie.

Według Izby dokonane zmiany, obniżające koszty wykonania obiektu do 73 mln zł, skutkowały tym, że kosztorys inwestorski był niedoszacowany i niemożliwy do wykonania. Także wybrany bez odpowiedniej wnikliwości przez inżynier kontraktu, spółka bez odpowiedniego zaplecza i specjalistów, nie wykrył w porę, że projekt na budowę basenów jest wadliwy. W kolejnym przetargu na wykonanie inwestycji ten sam wadliwy projekt był podstawą ustalenia zakresu robót - wylicza raport Izby.

Oferent, z którym ostatecznie zwarto umowę na realizację kompleksu, stwierdził, że na podstawie projektu inwestycji nie da się zrealizować. Blisko 10 miesięcy ZOS, wykonawca i projektant wymieniali się opiniami i ekspertyzami udowadniającymi swoje racje, a budowa stała. W maju 2013 r. wypowiedziano umowę zawartą z pierwszym wykonawcą.

Kolejne zmiany w projekcie spowodowały dodatkowe koszty - wzrosły one o ponad 13 mln zł (z 73 do 86,1 mln zł), a planowany termin zakończenia prac przez kolejnego wykonawcę przesunięty został o rok - z lipca 2014 r. na lipiec 2015 r.

W ocenie NIK, za przyjęcie błędnej dokumentacji odpowiedzialny był nie tylko projektant i inżynier kontraktu, ale i Zarząd Obiektów Sportowych, który jako inwestor powinien odpowiednio zarządzać procesem budowlanym.

Koszalińska prokuratura, do której zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie budowy aquaparku złożył tamtejszy poseł PiS Czesław Hoc, odmówiła w lutym br. wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się "znamion czynu zabronionego" - poinformowała PAP jej rzeczniczka prok. Aneta Skupień.

Aquapark powstaje na należącej do miasta niemal 8-hektarowej działce, znajdującej się we wschodniej części Koszalina, między Górą Chełmską a drogą krajową nr 6 Szczecin-Gdańsk.

W obiekcie mają się znaleźć m.in. hala basenowa z "rzeką", sztucznymi falami i zjeżdżalniami, basen sportowy, kilka rekreacyjnych tarasów, jacuzzi, SPA i wypoczynkowa łąka do kąpieli słonecznych. Lustro wody ma mieć powierzchnię 1634 m kw. Obok obiektu zaprojektowano parking na ok. 350 pojazdów. (PAP)