Wsparcie dla Łodzi w staraniach o prawo do organizacji "małego" Expo było tematem posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Expo 2022, które odbyło się w środę w łódzkim magistracie.

Jak zaznaczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, międzynarodowa wystawa, o której organizację ubiega się miasto, byłaby zwieńczeniem działań na rzecz rewitalizacji miejskiej przestrzeni, które są w Łodzi podejmowane od kilku lat. "Ten temat dotyka każdej metropolii, bo wszędzie występuje problem odpływania mieszkańców z centrów miast. Przywracanie tych obszarów do normalnego życia to doskonały, nośny temat aktualny na całym świecie" - podkreśliła.

Expo International, czyli tzw. małe Expo, są organizowane między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Tematem proponowanym przez Łódź jest kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich.

Kluczowe dla powodzenia projektu - według przedstawicieli powołanego przez prezydent miasta Biura ds. Expo w Łodzi - jest pozyskanie głosów krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania. Prawo głosu w BIE ma obecnie 167 krajów.

Zdanowska dodała, że starania łódzkiego magistratu wsparło Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ponad 30 placówek dyplomatycznych na świecie, które zaangażowały się w promocję tej imprezy. Zdaniem prezydent, jeszcze nigdy Łódź nie miała tak szerokiej międzynarodowej promocji.

Według zasiadającej w Komitecie Sterującym ds. Expo 2022 wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny Kacperczyk, prowadzona przez MSZ akcja promuje nie tylko Łódź, ale także Polskę, jako kraj, który dynamicznie się rozwija. "Będziemy dokładać wszelkich starań, aby Łódź uzyskała prawo do organizacji tej wystawy u siebie" - zadeklarowała.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu Łódź ma szansę pozyskać w kolejnych budżetach nawet 10 mln zł na działania zmierzające do uzyskania prawa do organizacji Expo International 2022. Wiceminister Kacperczyk zaznaczyła, że MSZ uczestniczy w analizach dotyczących potencjalnych kosztów organizacji imprezy i - jej zdaniem - korzyści z organizacji Expo zawsze zdecydowanie przewyższają koszty poniesione na przygotowanie wystawy.

Według Kacperczyk decyzja łódzkich władz o ubieganiu się o organizację "małego" Expo wpisuje się w długofalową strategię i pomysł na rozwój miasta. "Impreza może wypromować to, co Łódź w ciągu najbliższych lat będzie realizować, więc koszty dodatkowe będą zdecydowanie mniejsze. Teraz jest czas na właściwe oszacowanie kosztów, korzyści, niezbędnych inwestycji, zaangażowania dodatkowych partnerów i takie wymyślenie projektu, aby stał się wizytówką całej Polski, nie tylko Łodzi" - dodała.

"Rewitalizacja jest problemem, z którym w XXI wieku zmagają się państwa rozwijające się takie jak Chiny, Indie, kraje Afryki i Ameryki Łacińskiej" - zaznaczyła wiceminister. - "Jeśli przy okazji realizacji strategii rewitalizacyjnej Łodzi udałoby się stworzyć model, jak rewitalizować miasta - także od strony społecznej - to takie polskie know-how moglibyśmy przez wiele lat sprzedawać na świecie".

Kacperczyk podkreśliła, że o organizację "małego" Expo zabiega zawsze wiele państw, dlatego MSZ ma zamiar zaangażować w promocję Łodzi wszystkie swoje placówki dyplomatyczne. Oficjalne zgłoszenie kandydatury Łodzi nastąpi w 2016 roku. Przed złożeniem aplikacji można prowadzić działania promocyjne dotyczące samego miasta oraz rewitalizacji jako tematyki wystawy. (PAP)