"KIO uwzględniła odwołanie i nakazała wykluczenie konsorcjum Intercoru. KIO uwzględniła zarzut odnośnie gwarancji wadialnej, że nie może być ona wystawiona na jednego członka konsorcjum, bez wskazania, że działa w imieniu konsorcjum. Pozostałe zarzuty, czyli dotyczące rażąco niskiej ceny, jak i tajemnicy zostały oddalone. KIO nakazała powtórzenie badania i oceny ofert" - powiedziała PAP Tomkowska.

GDDKiA w czerwcu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę Góry Kalwarii wybrała ofertę konsorcjum PUT Intercor i Planeta, które zaoferowało wykonanie zamówienia za 313,65 mln zł brutto.

Na drugim miejscu znalazła się oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Erbedim, którego oferta opiewała na 329 mln zł brutto, a na trzecim oferta Budimeksu z ceną 426,6 mln zł.

W przetargu tym złożono osiem ofert. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Bilfinger Infrastructure i miała wartość 267,8 mln zł. Oferta tego wykonawcy została odrzucona w wyniku oceny ofert.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 349 mln zł brutto.

Obwodnica Góry Kalwarii ma zostać zbudowana w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2019 roku. Łączna długość obwodnicy to około 9 km. 

W ramach zamówienia wybudowane zostaną trzy węzły drogowe i trzynaście wiaduktów. Przewidziano również wykonanie kompleksowego remontu istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6,0 km) i 50 (około 3,0 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii. (PAP)