W projekcie zapisano też, że w 2015 r. deficyt jednostek sektora samorządowego nie powinien przekroczyć 0,5 proc. PKB.
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji, zawierający tzw. regułę wydatkową dla samorządów, zamieszczono w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
Przewiduje on, że przy ustalaniu, czy limit deficytu nie został przekroczony, z wydatków samorządów będą wyłączone te na spłatę długów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przekształconych w spółki. Zasada ta będzie obowiązywać w latach 2012-2014. Wyłączenie nie obejmie wydatków finansowanych dotacjami z budżetu.
Określony przez resort finansów limit ma dotyczyć jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz - od 2013 r. - samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Kontynuowana będzie zasada ograniczająca dług jednostek samorządowych do 60 proc. ich dochodu (bez zmiany przestałaby ona obowiązywać po 31 grudnia 2013).
MF wskazało w uzasadnieniu do projektu, że Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej do likwidacji nadmiernego deficytu w br. "Wprowadzenie nowej reguły dla podsektora samorządowego jest warunkiem koniecznym dla redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. PKB w 2012 r." - wyjaśniono.
MF podkreśliło, że "dla uzyskania przez Polskę w 2013 r. decyzji Rady Europejskiej kończącej procedurę nadmiernego deficytu niezbędne jest nie tylko zagwarantowanie trwałej redukcji deficytu, lecz także sprowadzenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB na ścieżkę spadkową".
Resort zwraca uwagę, że rozważając ewentualne zakończenie procedury KE i RE będą analizować nie tylko kształtowanie się deficytu, lecz również ryzyko przekroczenia przez dług progu 60 proc.
Ministerstwo ostrzega, że jeżeli Rada negatywnie oceni starania Polski zmierzające do ograniczenia nadmiernego deficytu, będzie mogła nałożyć na nasz kraj sankcje finansowe: wstrzymać całość lub część wypłat z funduszu spójności.
Jeżeli w 2012 r. Rada podjęłaby decyzję o sankcjach, to w 2013 r. Polska mogłaby stracić 4,4 mld euro.
Ministerstwo podało, że jeżeli Polska nie uzyska w 2013 r. decyzji Rady znoszącej procedurę nadmiernego deficytu, sankcje mogą objąć także wstrzymanie wypłat ze wszystkich funduszy strukturalnych i programu rozwoju obszarów wiejskich. W sumie chodzi o 80 mld euro.
Resort podkreśla, że zasadne jest podjęcie dodatkowych działań konsolidujących finanse publiczne. "Jedną z kluczowych propozycji działań w tym zakresie jest wprowadzenie regulacji ograniczających deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego" - dodano.
MF zaznaczyło ponadto, że zgodnie z wieloletnią prognozą finansową samorządy planują w 2012 r. łączny deficyt w wysokości 10 mld 469 mln zł, a począwszy od 2013 r. mają mieć nadwyżki budżetowe. W 2013 r. dodatni wynik ma wynieść 2 mld 778 mln zł, w 2014 r. - 4 mld 324 mln zł, a w 2015 r. - 7 mld 30 mln zł.
Pod koniec maja 2011 r. rząd i samorządy porozumiały się wstępnie w sprawie wprowadzenia reguły wydatkowej ustalając, że samorządy obniżą deficyt o mniej więcej 0,4 pkt proc. PKB. Samorządy zaproponowały, by ich deficyt nie przekraczał 0,6 proc. PKB albo 10 mld zł w 2012 r. Nie doszło jednak do wypracowania wspólnego z MF projektu zmian.
Korporacje samorządowe uważają, że obecne przepisy pozwalają w wystarczającym stopniu dyscyplinować ich finanse i nie trzeba tworzyć nowych. Sprzeciwiają się m.in. utrzymaniu w ustawie zasady, że maksymalny poziom długu jednostek samorządowych nie może przekraczać 60 proc. ich dochodów.
Samorządy nie chcą też zgodzić się na zapis, że do deficytu sektora samorządowego będą wliczane zobowiązania finansowe ZOZ-ów, chyba że samorządy zdecydują się przekształcić je w spółki. Według samorządów MF chce w ten sposób zmusić je do przekształcania szpitali w spółki. (PAP)