Malinowska-Grupińska kieruje pracą rady od 2007 roku. Wiceprzewodniczącymi zostały Ewa Masny (PO) i Olga Johann (PiS).

Na początku posiedzenia, które tradycyjnie odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki, nowo wybrani radni złożyli ślubowanie; nieobecni byli Piotr Guział (Warszawska Wspólnota Samorządowa) i Anna Nehrebecka-Byczewska (PO).

W wyborach samorządowych 16 listopada najwięcej mandatów w 60-osobowej radzie miasta zdobyła PO - 33, PiS uzyskało 24 mandaty, SLD - dwa, a jeden mandat przypadł Warszawskiej Wspólnocie Samorządowej. PO i PiS stworzyły kluby radnych. Przewodniczącym klubu PO został Jarosław Szostakowski, a klubu PiS - lider warszawskiego Forum Młodych PiS - Jarosław Krajewski.

Z list SLD do Rady wszedł m.in. Waldemar Marszałek, który jako radny senior przewodniczył pierwszej sesji rady do czasu wybrania przewodniczącej.

Początkowi posiedzenia Rady przysłuchiwała się wybrana w niedzielę na trzecią kadencję prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "W Warszawie jest jeszcze dużo do zrobienia" - powiedziała dziennikarzom w przerwie posiedzenia rady. Pytana o słowa jej kontrkandydata Jacka Sasina (PiS), który podczas wieczoru wyborczego zapowiedział, że jego ekipa będzie "patrzeć na ręce" pani prezydent, Gronkiewicz-Waltz powiedziała: "Po pierwsze nie pogratulował mi zwycięstwa, po drugie - opozycja jest po to, aby patrzeć na ręce".

Na poniedziałkowym posiedzeniu miała zostać powołana nowa komisja rewizyjna, jednak po południu pierwsze posiedzenie rady miasta zostało przerwane do czwartku.

Do zadań komisji rewizyjnej należy m.in. kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych miasta oraz dzielnic - w szczególności w zakresie: wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych; realizacji uchwał rady miasta i zarządzeń prezydenta; działalności finansowej i gospodarczej.

Komisja rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu miasta i przedstawia radzie miasta wniosek ws. udzielenia lub nieudzielania prezydentowi absolutorium. W jej skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.(PAP)