Łódzka Grupa Zakupowa (ŁGZ) została powołana przez Miasto Łódź w ubiegłym roku w oparciu o obowiązującą na uwolnionym rynku zasadę TPA (Third Party Access) skutkującą możliwością wyboru przez odbiorcę dowolnego dostawcy energii. Celem ŁGZ jest uzyskanie w przetargu - dla każdego z jej członków – atrakcyjnej ceny zakupu energii.

Łódzka Grupa Zakupowa zaoszczędzi na wspólnym kupnie prądu >>

"W pierwszej edycji Łódzkiej Grupy Zakupowej – na rok 2015 - porozumienie podpisało 13 podmiotów, obecnie ich liczba się podwoiła. Są to podmioty posiadające osobowość prawną – gminy, spółki miejskie, a także jednostki podlegające woj. łódzkiemu, np. straż pożarna. Wraz z przystąpieniem nowych partnerów, zmienił się też wolumen energii. Zaczynaliśmy od 113 GWh, a teraz będziemy mieć ok. 200 GWh" - powiedziała wicedyrektor wydziału gospodarki komunalnej Małgorzata Gajecka.

W pierwszej edycji ŁGZ w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej na 2015 rok spośród pięciu ofert wybrano najkorzystniejszą (złożoną przez Enea SA), uzyskując rekordowo – zdaniem Gajeckiej - niską stawkę: 218 zł netto za 1 MWh. Dla całej grupy oznaczało to oszczędności na rachunkach za prąd sięgające 25 proc., czyli 10 mln zł.

"Była to najlepsza cena, jaką uzyskaliśmy wśród dużych miast na rok 2015" – zaznaczyła Gajecka, dodając, że „w przyszłym roku może być jeszcze lepiej i taniej, bo większy może więcej, a nasz wolumen jest teraz znaczący”.

Grupowe zakupy coraz bardziej popularne wśród gmin >>

Swój akces do ŁGZ na rok 2016 złożyły m.in. gminy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: Dmosin, Koluszki, Parzęczew, Rogów, Stryków i woj. łódzkie (wraz z podległymi im jednostkami), 11 spółek miejskich, spółki z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytet Medyczny i Szkoła Filmowa, miejska i wojewódzka straż pożarna.

"Po raz drugi przystąpiliśmy do ŁGZ. W tym roku udało nam się zaoszczędzić ok. 20 proc. kosztów zakupu energii – w stosunku do opłat z ubiegłego roku. Przy naszym budżecie to kwota ok. 120-140 tys. zł, które zainwestujemy przede wszystkim w oświetlenie uliczne, aby poprawić bezpieczeństwo w mieście – podkreśliła naczelnik wydziału inwestycji w Strykowie Grażyna Popczyńska.

Na spore oszczędności liczą także łódzcy strażacy, którzy po raz pierwszy dołączyli do ŁGZ. Jak zaznaczył st. brygadier Paweł Stępień z komendy wojewódzkiej PSP – za zaoszczędzone pieniądze planowany jest zakup sprzętu pożarniczego.

W 2014 r. koszty zakupu energii (bez opłat za usługę dystrybucyjną) na potrzeby własne Łodzi oraz miejskich jednostek i spółek wyniosły ok. 50 mln zł. Magistrat szacuje, że po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na 2016 r. oszczędności w ŁGZ mogą sięgnąć nawet 30 proc. w stosunku do cen taryfowych. W tym roku samo miasto Łódź na rachunkach za prąd zaoszczędziło 8 mln zł. (PAP)