W środę po południu zakończyło się przyjmowanie wniosków z propozycjami projektów, które mogą być realizowane w Łodzi z budżetu obywatelskiego w 2015 r.

Jak powiedział dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Grzegorz Justyński, ze wstępnych szacunków wynika, że łodzianie złożyli ponad 600 wniosków. Ostatecznie może ich być jednak znacznie więcej, bowiem nie wszystkie jeszcze zostały zarejestrowane. W ub. roku było tych propozycji ponad 900.

Każdy wniosek po rejestracji kierowany będzie do właściwego wydziału magistratu, gdzie będzie analizowany od strony merytorycznej. Pełna lista zgłoszonych wniosków ma zostać przedstawiona łodzianom najpóźniej do 9 czerwca. W drugiej połowie czerwca wnioskami zajmie się doraźna komisja ds. budżetu obywatelskiego Rady Miejskiej, który ostatecznie zdecyduje, które propozycje są możliwe do realizacji i zostaną poddane pod głosowanie.
Pod koniec września (20-28 września) łodzianie w głosowaniu wybiorą te, które zostaną rekomendowane do uwzględnienia w budżecie miasta na 2015 r. Głosować będą mogły osoby, które ukończyły 16 lat.

Justyński przyznał, że zgłoszenia dotyczą bardzo różnych zadań miasta; znaczna część wniosków dotyczy poprawy infrastruktury m.in. budowy boisk sportowych, placów zabaw, czy infrastruktury drogowej i rowerowej. Są też wnioski dotyczące zieleni miejskiej, rewitalizacji parków, imprez sportowych.

Wśród pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców jest np. propozycja wyłączenia sygnalizacji świetlnej na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do al. Mickiewicza, czy też ogólnomiejski projekt dot. montowania specjalnych "wandaloodpornych" toalet publicznych.

Zdaniem Justyńskiego, po pobieżnej analizie wniosków widać, że są one lepiej przygotowane niż w ubiegłym roku. "Myślę, że odegrało tu rolę doświadczenie mieszkańców. Widzimy też efekty działań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego" - dodał.

Kwota 40 mln zł zarezerwowana w budżecie obywatelskim zostanie podzielona na projekty lokalne i ogólnomiejskie. Lokalne dotyczyć będą pięciu dzielnic: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. Na działania w każdej z nich przeznaczono po 6 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie zarezerwowano 10 mln zł.Pieniądze będzie można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencji gminy i powiatu oraz drobne inwestycje na miejskim terenie.
Na pierwszą edycję budżetu obywatelskiego, który jest realizowany w tym roku, miasto przeznaczyło początkowo 20 mln zł. Później zwiększono tę kwotę o 10 mln zł. Łodzianie mieli do wyboru 762 propozycje - ogólnomiejskie i lokalne, na które głosowało ponad 129 tys. osób.

Ostatecznie (po zwiększeniu budżetu) realizowanych jest 79 projektów. Najwięcej głosów zyskały projekty dot. m.in. remontu schroniska dla zwierząt, uruchomienia bezpłatnej miejskiej sieci Wi-Fi oraz Łódzkiego Roweru Miejskiego.

Łódzcy radni chcą, by w kolejnych latach budżet obywatelski Łodzi nie był mniejszy niż 1 proc. całości zaplanowanych wydatków z budżetu miasta. W Polsce budżet obywatelski jako pierwszy wprowadził Sopot w 2011 r. (PAP)