Głównym celem trójstronnego porozumienia jest pomoc uczniom bydgoskich i toruńskich gimnazjów we właściwym wyborze przyszłego zawodu. Jak podkreślił prezes Związku Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Mirosław Ślachciak, bardzo ważną rolę w ukierunkowaniu zawodowym młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza ostatnich klas, odgrywają ich rodzice.

"Dlatego właśnie, realizując przedsięwzięcie, chcemy położyć duży nacisk na współpracę z nimi" – powiedział Ślachciak dodając, że docelowo współpraca taka prowadzona będzie z rodzicami przez cały okres nauczania ich dzieci.

W ramach pierwszej w regionie inicjatywy dotyczącej bydgosko-toruńskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane jest też m.in. opracowanie nowoczesnych strategii umożliwiających doradztwo edukacyjno-zawodowe. Jednym w punktów projektu jest również włączenie w proces ukierunkowania zawodowego lokalnych przedsiębiorców i uzupełnienie wiedzy nauczycieli na temat nowoczesnych zawodów.

"Rozszerzamy formułę doradztwa zawodowego w szkołach. Dzięki współpracy z pracodawcami nasze działania nabiorą rozpędu. Pracodawcy Pomorza i Kujaw dobrze znają potrzeby regionalnego rynku, więc dzięki tej współpracy będziemy mieć lepsze rozeznanie i większe możliwości wsparcia uczniów w wyborze zawodu" – zaznaczył prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Przedsięwzięcie zakłada też badanie losów absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskazują inwestycje do zrealizowania. ZIT będą realizowane ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Do realizacji w ramach jednego z nich zgłoszone zostanie podpisane właśnie porozumienie o doradztwie edukacyjno-zawodowym dla bydgosko-toruńskiego ZIT.

Województwo kujawsko-pomorskie na funkcjonowanie ZIT ma otrzymać 153,8 mln euro.(PAP)