W piątek do Zarządu Budynków Mieszkalnych (ZBM) wpłynęły pierwsze wydane przez koszaliński sąd rejonowy nakazy zapłaty. Jak powiedziała PAP dyrektor ZBM Monika Tkaczyk, opiewają one łącznie na kwotę ok. 16 tys. zł.

ZBM płacić nie zamierza. „Wniesiemy do sądu sprzeciw. Będziemy się bronić, argumentując, że podwyżki były zasadne, uwarunkowane potrzebami remontowymi” – dodała Tkaczyk. Na wniesienie sprzeciwu ZBM ma 14 dni.

Roszczenia najemców komunalnych mieszkań to skutek uznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oraz Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie za nieważną uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2007 – 2011”.

Skargę na dokument, który m.in. określał zasady polityki czynszowej, wniósł w styczniu 2012 r. Prokurator Okręgowy w Koszalinie.

W jego ocenie program był aktem prawa miejscowego, a jego wejście w życie uzależnione było od opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Ponieważ tak się nie stało, uchwała powinna zostać uznana za nieważną i nie rodzącą żadnych skutków prawnych, np. w postaci podwyżki czynszu.

Sądy administracyjne podzieliły to stanowisko. W kwietniu ub. r. uchwałę unieważnił WSA w Szczecinie. 9 stycznia br. NSA oddalił skargę kasacyjną koszalińskiego ratusza.

Nakazy zapłaty, które w piątek trafiły do ZBM, dotyczą spraw wniesionych do sądu jeszcze przed wyrokiem NSA. Jak powiedział PAP reprezentujący lokatorów domagających się zwrotu nadpłaconych czynszów radca prawny Adam Ostaszewski, w sądzie na rozpoznanie czeka obecnie ok. 100 takich wniosków.

Barbara Pawlak, która koordynuje zbieranie pozwów od lokatorów, powiedziała w piątek PAP, że na liście tych, którzy zamierzają wystąpić do sądu, zapisało się już 890 osób.

„Roszczenia mieszczą się w przedziale od 1,8 tys. zł do 9,2 tys. zł bez odsetek. Średnia wartość nadpłaty to 6 tys. zł” – dodała Pawlak.

Z wyliczeń skarżącej program mieszkaniowy prokuratury wynika, że w latach 2008 – 2011 czynsz w ok. 6 tys. komunalnych mieszkaniach w Koszalinie wzrósł z 3,30 zł za 1 m kw. do 5,70 zł. (PAP)

sibi/ je/ jbr/