Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu z udziałem Prezydenta i Premiera, wystawienie dla zwiedzających oryginału Traktatu Akcesyjnego i Traktatu z Lizbony oraz inauguracja letnich seansów kina europejskiego - to wszystko już w najbliższy piątek i sobotę w Sejmie, z okazji rozpoczynającej się polskiej prezydencji w wymiarze parlamentarnym. Pierwsze spotkanie w ramach prezydencji w wymiarze parlamentarnym rozpocznie w poniedziałek 4 lipca.

Traktat z Lizbony wzmocnił rolę parlamentów narodowych w procesie powstawania prawa Unii Europejskiej. Zwiększył też możliwości ich działań w czasie przewodnictwa w UE, nadając znaczenie parlamentarnemu wymiarowi prezydencji. Parlament kraju sprawującego przewodnictwo staje się gospodarzem szeregu spotkań w ramach współpracy międzyparlamentarnej oraz podejmuje inicjatywy i działania na rzecz przyjętych priorytetów przewodnictwa. Wspiera w ten sposób działania podejmowane przez rząd. Wśród polskich priorytetów prezydencji w wymiarze parlamentarnym są: Partnerstwo Wschodnie, budżet europejski na lata 2014-2020, bezpieczeństwo energetyczne, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, polityka rolna i polityka spójności. Pierwsze spotkanie merytoryczne w ramach prezydencji w wymiarze parlamentarnym odbędzie się już 4 - 5 lipca. W tych dniach na wspólnym posiedzeniu w Sejmie spotkają się przewodniczący komisji obrony parlamentów państw UE, a także minister obrony narodowej Bogdan Klich oraz Adam Rotfeld. Obrady otworzą Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna i Prezydent Bronisław Komorowski.

Oficjalne rozpoczęcie prezydencji w wymiarze parlamentarnym

W piątek, 1 lipca br., o godz. 11.00, na uroczystym wspólnym posiedzeniu zbierze się Sejm i Senat. W uroczystości inauguracji przewodnictwa w wymiarze parlamentarnym wezmą udział także Prezydent, Premier i członkowie rządu. Inaugurację rozpocznie przemówienie Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Potem głos zabierze Prezydent Bronisław Komorowski. Swoje przesłania na prezydencję w wymiarze parlamentarnym przekażą także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Laszlo Kover - Przewodniczący Parlamentu Węgier, które sprawowały Prezydencję w UE w pierwszej połowie 2011 r. Uroczystość zakończy wystąpienie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Od 1 lipca do końca Prezydencji w Sali Plenarnej Sejmu będą stały flagi Polski i Unii Europejskiej.
 
Podyskutuj o tym na forum Serwisu Samorządowego

Pisaliśmy o tym również:
Polska prezydencja w UE z perspektywy wspólnot lokalnych i regionalnych
Polska z rozmachem celebruje prezydencję w UE