Na realizację programu "Wakacje w mieście" w budżecie Kalisza zaplanowano 786 tys. zł.

Zajęcia o charakterze profilaktyczno–opiekuńczo-rekreacyjnym będą odbywały się w lipcu i sierpniu w pięciu kaliskich szkołach podstawowych: nr 1, 11, 16, 17 i 18. "Organizowane w szkołach zajęcia cieszą się pozytywną opinią zarówno najmłodszych, jak i rodziców. Również w tym roku możemy liczyć na dobrą współpracę ze szkołami i proponować dzieciom i młodzieży interesujące formy spędzania wakacji" – powiedział PAP prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.

Z tegorocznej wakacyjnej oferty będą mogły skorzystać również dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia dostosowane do ich potrzeb będą prowadzone w Zespole Szkół Nr 11, który w tym roku dołączył do grupy kaliskich placówek zapewniających wakacyjne atrakcje.

"Zajęcia są różnorodne, ale na wszystkich promujemy zdrowy styl życia" - mówiła wiceprezydent miasta Karolina Pawliczak. Jak mówiła, będą prowadzone zajęcia artystyczne i profilaktyczne, konkursy, zaplanowano wyjścia poza szkołę, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.

Podczas wakacji w każdy czwartek (od 6 lipca do 24 sierpnia), w godzinach od 16.00 do 19.00 na Głównym Rynku w Kaliszu będą organizowane "Dziecięce Czwartki w Mieście". Będzie można tańczyć zumbę, ćwiczyć areobik, uczestniczyć w warsztatach artystycznych i zajęciach sportowe. "Dziecięce Czwartki w Mieście" zakończy wielki finał - koncert "Centrum Uśmiechu" przed ratuszem 31 sierpnia 2017 r. w godzinach od 17 do 19.

Obecnie trwa nabór dzieci na letni wypoczynek. Rodzice, którzy chcą, by dzieci skorzystały z propozycji miasta, muszą zgłosić ich udział w wyżej wymienionych szkołach do 23 czerwca.

Zaplanowano m.in. obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, które nie uczestniczą w zajęciach realizowanych w świetlicach środowiskowych. W 2017 r. na obozy wyjedzie 270 dzieci. Organizatorami tych obozów, wyłonionymi w konkursie są Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i Związek Harcerstwa Polskiego. 135 dzieci spędzi czas na obozach w pobliżu miejsca zamieszkania: Szałe i Głaz a kolejne 135 dzieci wyjedzie do Jastrzębiej Góry i Świeradowa Zdroju. Podczas obozów, obok typowego programu wypoczynkowego, będzie realizowany program profilaktyczno–terapeutyczny. Na organizację obozów miasto przeznaczyło 243 tys. zł.

W ramach funkcjonowania 7 świetlic socjoterapeutycznych, które są kontynuacją całorocznej pracy terapeutycznej, na obozy wyjedzie 250 dzieci. Turnusy odbędą się w Białym Dunajcu, Mikoszewie, Dźwirzynie, Lalikowie k. Koniakowa i w Jarosławcu. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta 462 tys. zł.

"Proponujemy również zajęcia typowo sportowe, które będą realizowane na boiskach i w salach gimnastycznych 16 szkół w ramach programu +Trener osiedlowy+ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry" - powiedział PAP wiceprezydent Artur Kijewski, odpowiedzialny w mieście za sport.

Będą to Szkoły Podstawowe nr 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, Gimnazja nr 2, 4, 9 oraz Zespoły Szkół nr 7 i 10. Na realizację tego zadania prowadzonego przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy z budżetu miasta przeznaczono 80 tys. zł.

25 czerwca na terenie parku miejskiego odbędzie się III Kaliski Bieg po Zdrowie pod hasłem "Biegnij z nami, nie z uzależnieniami". Organizuje go miasto we współpracy z Komendą Miejską Policji w Kaliszu. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni mieszkańcy Kalisza.

Władze Kalisza zapewniły, że wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez miasto będą dodatkowo ubezpieczone.

Z różnych form wypoczynku letniego skorzysta również 28 wychowanków kaliskiego Domu Dziecka. 18 dzieciom zapewniono wyjazdy na kolonie terapeutyczne i obóz wioślarski, sfinansowane przez sponsorów. 10 wychowanków wyjedzie na obozy profilaktyczno–terapeutyczne do Głazu i Jastrzębiej Góry. (PAP)