Spór dotyczy wysokości podatku od nieruchomości gruntowej za 2013 rok.

Jak poinformował PAP prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Bogdan Muzyczuk, osoby prawne, w tym przypadku spółka samorządu wojewódzkiego Warmia i Mazury, która zarządza lotniskiem w Szymanach, dokonuje tak zwanego samoopodatkowania - sama na podstawie wysokości stawek podatkowych, ustalonych przez radę gminy wylicza podatek, który ma odprowadzić do budżetu gminy.

Spółka Warmia i Mazury wyliczyła, że za ubiegły rok powinna zapłacić stawkę podatku wynoszącą 25 groszy za metr kwadratowy, czyli za 2013 rok podatek ma wynieść 479 tys. zł. To stawka za tak zwane grunty pozostałe. Złożyła taką deklarację do gminy Szczytno. Ta nie zgodziła się z wyliczeniem spółki i wszczęła podstępowanie podatkowe.

Gmina uznała, że spółka powinna zapłacić za 2013 rok podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku stawka za metr kwadratowy wynosi 79 groszy, a cała kwota podatku do zapłacenia miała wynieść 1,5 mln zł.

Wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski powiedział PAP, że czeka na rozstrzygnięcie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Natomiast prezes spółki Warmia i Mazury Leszek Krawczyk powiedział PAP, że spółka nie prowadzi działalności gospodarczej, więc dlatego zdecydował o odwołaniu się od decyzji do SKO.

Muzyczuk podał, że sprawa zostanie rozstrzygnięta najprawdopodobniej w ciągu 2-3 tygodni.

Postępowania dotyczące podatków są dwuinstancyjne. Od rozstrzygnięcia SKO przysługuje jeszcze odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną składa się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obecnie trwają procedury przetargowe przed rozpoczęciem prac budowlanych na lotnisku.

Aby nie przepadła unijna dotacja na budowę, lotnisko regionalne w Szymanach musi zacząć działać w 2015 roku. Koszt budowy lotniska szacowany jest na 200 mln zł; unijne dofinansowanie ma wynieść do 76 proc.

Lotnisko w Szymanach powstanie w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Przed i w czasie II wojny światowej korzystało z niego lotnictwo niemieckie, a po jej zakończeniu polskie lotnictwo wojskowe. Od 1996 r. na mocy decyzji ministra obrony narodowej służyło potrzebom lotnictwa cywilnego. W latach 1998-2003 Port Lotniczy Szymany obsługiwał ruch samolotów pasażerskich, a liczba operacji lotniczych wahała się od 180 do 928 rocznie. Obecnie lotnisko nie prowadzi regularnych połączeń lotniczych. (PAP)