Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza ocenił jako "kuriozalne ubezwłasnowolnienie gmin" wprowadzony obowiązek organizowania przez nie przetargów, bez względu na to, czy posiadają własne, przygotowane do tego zadania jednostki.

"Mieszkańcom naszych gmin grozi monopol, ale nie ze strony polskiej gminy, lecz dużych zagranicznych koncernów z państw, w których nie dopuszcza się do przetargów" – podkreślił w czwartek Brejza.

Jak zaznaczył, liczy, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skłoni rząd i sejm do wprowadzenia zmian w ustawie, polegających na zniesieniu obowiązku organizowania przetargów. Gminy mają czas na wprowadzenie nowych rozwiązań, a więc także przeprowadzenie przetargów, do połowy 2013 roku.

Inowrocławscy radni zwrócili uwagę na to, że nowe przepisy - wymuszające organizację przetargów - są sprzeczne z dotychczas obowiązującym prawem. Pozwala ono niestosować prawa zamówień publicznych w sytuacji, gdy gmina wykonuje swoje zadania, korzystając z własnych spółek czy zakładów budżetowych.

"Wiele samorządów, stowarzyszeń i zrzeszeń w Polsce popiera nasze działania, zarówno przesyłając pisemne poparcia, jak również w licznych rozmowach telefonicznych. Dotychczas Inowrocław w tym zakresie wsparli m.in. Gdańsk, Szczecinek, Police, Zielona Góra, Bolesławiec, Chodzież, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Warmiński Związek Gmin, Strzelce Opolskie, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. Na bieżąco napływają kolejne wyrazy poparcia" – podkreślił prezydent Inowrocławia.

Liczący 22 strony wniosek został bezpośrednio po podjęciu uchwały przez radnych, wysłany do Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie prezydent Inowrocławia wysłał pisma do prezydentów, burmistrzów oraz przewodniczących rad miejskich w Polsce z prośbą o niewystępowanie z odrębnymi wnioskami do TK w sprawie zakwestionowanej przez Radę Miejską Inowrocławia, by nie przedłużać w ten sposób procedur sądowych.

Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie od 1 stycznia 2012 r. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci. W myśl nowych przepisów wybór takiej spółki należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu będzie ona wybierać jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze. Władze lokalne mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie nowych rozwiązań. (PAP)

olz/ je/ jbr/