W poniedziałek na konferencji prasowej w Jasionce (woj. podkarpackie) Hamryszczak podkreślił, że w sumie do rozdysponowania w programach transgranicznych jest ponad 700 mln euro.

„Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki - poprzez projekty z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony przyrody, turystyki, do projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego” - zaznaczył.

Wiceminister powiedział, że samorządowcy powinni z programów ponadregionalnych sięgać przede wszystkim po pieniądze na projekty poprawiające infrastrukturę turystyczną. „Na tego typu projekty w innych programach unijnych nie ma tak dużo pieniędzy. Liczymy, że w tej nowej perspektywie unijnej samorządy będą chętnie zgłaszać swoje projekty do programów ponadregionalnych. Do czego bardzo zachęcamy” - podkreślił.

Na Podkarpaciu w poprzedniej perspektywie unijnej w latach 2007-2013 w projektach ponadregionalnych udział wzięło 87 podmiotów. Łączna kwota dofinansowania zrealizowanych przez nich projektów to 53 mln euro.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl jako przykład tych projektów podał m.in. budowę przejścia granicznego z Ukrainą w Budomierzu. „Programy transgraniczne łączą ludzi i pozytywie oddziałują na lokalne społeczności. Musimy wyciągnąć wnioski z poprzedniej perspektywy, żeby każde wydane euro przyniosło pożądane efekty” - dodał.

Samorząd województwa w ramach nowego rozdania w programach transgranicznych chce uzyskać dofinansowanie m.in. na budowę drogi do planowanego przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach-Niżankowicach.

Ortyl zaznaczył, że oprócz inwestycji infrastrukturalnych, samorząd będzie chciał uzyskać dofinansowanie na tzw. projekty miękkie. „W programach transgranicznych ważna jest również tkanka społeczna, warstwa, która wiąże się z projektami miękkimi. Dlatego będziemy rozwijać kulturę, dziedzictwo, turystykę, edukację i bezpieczeństwo, które jest ważne po obu stronach granicy” - powiedział Ortyl. (PAP)