Jak poinformował PAP Łukasz Czech z wydziału komunikacji medialnej i promocji Urzędu Miejskiego w Łomży, zarządzające dworcem Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej przed rokiem wypowiedziało wieloletnią umowę. Właśnie minął okres wypowiedzenia.

Dodał, że miasto, które jest właścicielem obiektu, prowadziło rozmowy z kilkoma potencjalnymi zarządcami, chętni wycofali się jednak z negocjacji. Chodziło o zapisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, które w przypadku dworca autobusowego będącego własnością gminy dopuszczają pobieranie opłat za zatrzymanie się autobusu na dworcu w maksymalnej kwocie 1 zł. "To stawka, która nie pokryje kosztów utrzymania dworca" - dodał Czech.

W tej sytuacji, po upływie okresu wypowiedzenia, od 1 grudnia dworcem autobusowym w Łomży zarządza magistrat (formalnie prezydent miasta), zaś za obsługę techniczną obiektu odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPGKiM). Jako zakład budżetowy nie może być jednak jego zarządcą. Czech dodał, że w protokole przekazania dotychczasowy zarządca został zobowiązany do połowy grudnia m.in. do naprawy oświetlenia i nawierzchni dworca.

Dla podróżnych sytuacja się nie zmieniła: dotychczasowi dyżurni ruchu są od wtorku pracownikami MPGKiM, zaś informację o kursach i kasę biletową, na mocy odrębnej umowy, prowadzą pracownicy PKS. Docelowo w kasie ma być prowadzona sprzedaż biletów wszystkich przewoźników w systemie ogólnokrajowym.

Z dworca autobusowego w Łomży korzysta obecnie 17 firm. Opłata za jedno zatrzymanie ich autobusów to złotówka. "Dworzec ma stanowić węzeł przesiadkowy, dlatego będą na niego wpuszczani wszyscy przewoźnicy, a co za tym idzie, likwidowane są przystanki komunikacji dalekobieżnej zlokalizowane poza dworcem" - dodał Czech. Niewykluczone, iż będą się tam zatrzymywały także niektóre miejskie autobusy, w planach jest też płatny parking dla autobusów.

W budżecie Łomży na 2016 r. na utrzymanie dworca zapisano 350 tys. zł. "Docelowo, w porozumieniu z prywatnym podmiotem, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, planowana jest całkowita przebudowa dworca autobusowego na centrum komunikacyjno-handlowe. Rozmowy w tej sprawie są prowadzone z trzema potencjalnymi partnerami" - powiedział Czech.

W wypowiedzi dla miejscowych mediów prezes PKS Łomża roczne oszczędności po przekazaniu dworca miastu oszacował na ok. pół mln zł. Jak podał, autobusy tej firmy wjeżdżają na łomżyński dworzec autobusowy ok. dwóch tysięcy razy miesięcznie. (PAP)