O podpisaniu przez prezydenta miasta Marcina Krupę zarządzenia ws. procedury przyszłorocznego budżetu obywatelskiego poinformowało w czwartek biuro prasowe magistratu. Dokument wprowadza kilka zmian w porównaniu z poprzednią edycją budżetu, m.in. podział zadań na ogólnomiejskie i lokalne, możliwość zagłosowania na kilka projektów czy progi minimalnego poparcia.

Miasto wyjaśnia, że wprowadzenie podziału zadań na lokalne (dzielnicowe) i ogólnomiejskie wiąże się ze zwiększeniem budżetu obywatelskiego. Na zadania ogólnomiejskie, czyli dotyczące kilku dzielnic, bądź całych Katowic, zostaną przeznaczone 3 mln zł. Pozostała kwota zostanie podzielona, jak dotąd – 40 proc. w równych częściach na wszystkie dzielnice, a 60 proc. proporcjonalnie do liczby zameldowanych w nich mieszkańców.

Wnioskodawcy, którzy będą zgłaszać projekty lokalne, muszą być zameldowani w danej dzielnicy i poprzeć je przynajmniej 15 podpisami innych jej mieszkańców. Projekty ogólnomiejskie będą mogły składać osoby zameldowane w mieście, które zbiorą 45 podpisów innych katowiczan.

Nadal będzie można składać wnioski dotyczące terenów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (za zgodą zarządcy). Nową możliwością będzie możliwość wnioskowania o zadania zlokalizowane na terenach Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym miasta. Pomysłodawcy we wnioskach, prócz podania szacunkowego kosztorysu czy dokładnej lokalizacji, powinni uzasadniać potrzebę realizacji konkretnego pomysłu i wskazać potencjalnych beneficjentów.

W głosowaniu każdy mieszkaniec będzie dysponował trzema punktami na projekty lokalne i trzema na ogólnomiejskie, które będzie można dowolnie rozdzielić na projekty w każdej z kategorii. Wprowadzony zostanie próg poparcia uzależniający możliwość realizacji projektów: w przypadku lokalnych - 45 punktów, a ogólnomiejskich - 135 punktów. Ma to zapobiec realizacji zadań, które w głosowaniu uzyskają nikłe poparcie społeczności.

Procedura przyszłorocznego budżetu obywatelskiego ruszy już w marcu. Do maja potrwa akcja informacyjno-edukacyjna; równolegle - od 30 marca do 15 maja – będzie można składać projekty zadań. Ich weryfikacja ma potrwać do 25 sierpnia. Dzień później zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji. Dzielnicowe prezentacje projektów mają odbywać się od 2 do 16 września, głosowanie zaplanowano na weekend 18-21 września, a ogłoszenie wyników - na 30 września.

W głosowaniu nad tegorocznym, pierwszym budżetem obywatelskim w Katowicach wzięło udział ponad 11 tys. mieszkańców (4,4 proc. wszystkich uprawnionych). Wcześniej mieszkańcy zgłosili 326 wniosków (każda propozycja musiała mieć poparcie 15 innych osób z tej samej dzielnicy), z czego pod głosowanie poddano 202 projekty.

Mieszkańcy zdecydowali m.in. o zamontowaniu w tym roku w mieście ponad tysiąca budek lęgowych dla ptaków (projekty "Ptaki Ligoty i Panewnik – 600 budek lęgowych dla skrzydlatych przyjaciół" oraz "Skrzydlate Tysiąclecie" - 500 budek lęgowych na osiedlu Tysiąclecia). W jednej z dzielnic realizowany ma być też projekt "Domki dla pożytecznych owadów zapylających”.

Łącznie mieszkańcy wybrali 86 propozycji. Największym zainteresowaniem cieszyły się przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury - z remontami chodników, rewitalizacją zieleni, budową miejsc do rekreacji, placów zabaw czy siłowni na powietrzu. Chętnie wybierane były też zadania dotyczące doposażenia bibliotek - w audiobooki, nowości wydawnicze, sprzęt multimedialny czy regały na książki.

Pieniądze na ten rok zostały podzielone między 22 dzielnice. Nie zdecydowano się rozdzielić budżetu wyłącznie według liczby mieszkańców, bo - zdaniem samorządu - pojawiłyby się dosyć duże dysproporcje. Zdecydowano, aby 4 mln zł podzielić w równych częściach między wszystkie dzielnice (jako kwotę bazową), a 6 mln zł przekazać proporcjonalnie do liczby zameldowanych. (PAP)