„Linia tramwajowa raczej nie miałaby większego znaczenia komunikacyjnego, ale z pewnością byłaby dużą atrakcją turystyczną” – podkreśliła Karpińska, która jest szefem magistrackiego biura promocji, informacji i turystyki.

Tramwaj w Cieszynie kursował od 1911 r. przez 10 lat. Do 1920 r. miasto stanowiło całość. Wówczas zostało podzielone między Polskę i Czechosłowację, co przyczyniło się krótko potem do likwidacji linii. Tramwaj kursował od dworca kolejowego w zachodniej części miasta, dziś znajdującego się w Czechach, do historycznego centrum, gdzie istniały m.in. hotele.

Renata Karpińska powiedziała we wtorek PAP, że powstanie polsko-czeska grupa robocza, która zajmie się pracami przy ewentualnym przywróceniu tramwajów. Pod koniec września wyłoniona zostanie firma, która wykona dokładną analizę tego pomysłu. Zbada ona m.in. opinie turystów oraz mieszkańców. Sprawdzi uwarunkowania prawne przywrócenia linii. Tramwaj kursowałby bowiem między dwoma państwami.

W analizie uwzględnione zostaną różne zakresy inwestycji, możliwe modele eksploatacji linii tramwajowej z zastosowaniem różnych źródeł napędu, uproszczona analiza ekonomiczna jej obsługi, a także źródła finansowania linii i pozostałej infrastruktury. Określone zostaną też niezbędne prace inwestycyjno-rewitalizacyjne na ulicach miast.

Analiza będzie kosztowała ok. 46 tys. euro. Projekt otrzymał m.in. dofinansowanie z UE w wysokości ponad 36 tys. euro.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. Liczyła niespełna 1,8 tys. m. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią, położoną za rzeką Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Trasa wiodła od dzisiejszej ulicy Bielskiej przez Rynek i ulicę Głęboką, a następnie przez most na Olzie, główną ulicę obecnego Czeskiego Cieszyna aż do dworca kolejowego, z którego odjeżdżają pociągi m.in. na Słowację i do Pragi. Linia istniała po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone między Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności ruchu. Ostatecznie zlikwidowano ją w 1921 r.

(PAP)