To jedno z miast najboleśniej dotkniętych przez restrukturyzację przemysłu w ciągu ostatnich 20 lat. W tym czasie zlikwidowano 6 kopalń i 2 huty, wraz z nimi upadło wiele zakładów współpracujących – w efekcie zniknęło 30 tys. miejsc pracy, a stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w regionie.

Autorzy zakończonego niedawno unijnego projektu badawczego poświęconego wyludniającym się europejskim miastom ocenili, że Bytom należy do miast o największych problemach społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej wśród dużych ośrodków, liczących ponad 100 tys. mieszkańców.

„Choć do końca nie mamy jeszcze pewności co do kwot, które popłyną z budżetu UE na Śląsk, to wiemy, o co walczyć. Od kilku tygodni toczymy boje o podział unijnych środków na gruncie wojewódzkim. Chcemy, by Bytom w całości stał się Obszarem Strategicznej Interwencji” – powiedział prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Obszary strategicznej interwencji, zwane też obszarami problemowymi, to tereny, które niedostatecznie wykorzystują swoje zasoby, istotne z perspektywy rozwoju kraju i napotykają istotne bariery rozwojowe. Jednocześnie, aby wkroczyć na optymalną ścieżkę rozwoju, wymagają strategicznej interwencji państwa.

Właśnie z tym obszarem finansowania Bytom wiąże nadzieje na rewitalizację miasta. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 nie dawał bowiem możliwości pozyskiwania pieniędzy np. na odnowę zaniedbanych budynków. Tymczasem, jak podkreśla prezydent Bartyla, działalność inwestycyjna na terenie miasta jest obecnie blokowana ze względu na duży zakres szkód górniczych.

Wśród kluczowych projektów, na dofinansowanie których liczy Bytom, jest utworzenie kosztem 35 mln zł Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w oparciu o struktury Szpitala Specjalistycznego nr 1. Druga propozycja to realizacja obwodnicy południowej miasta – Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe, która ma w założeniu „dopiąć istniejący szkielet komunikacyjny miasta” w sieci dróg krajowych 94 i 11, autostrady A1 i obwodnicy północnej miasta. Koszt przedsięwzięcia to 286 mln zł.

Inne planowane projekty to stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego przy placu Wolskiego, utworzenie w mieście sieci inkubatorów rozwoju mikroprzedsiębiorstw – małych zakładów produkcyjnych, usługowych i rzemieślniczych. Władze miasta lobbują też na rzecz stworzenia Śląskiego Centrum Nauki w zabytkowym kompleksie Elektrociepłowni Szombierki. (PAP)

lun/ je/