Nowa siedziba Stacji Muzeum powstanie w najbliższych latach na warszawskich Odolanach, zostaną do niej przeniesione zbiory z likwidowanego Muzeum Kolejnictwa. Projekt, który jest przygotowywany wspólnie z PKP S.A., według szacunków będzie kosztował blisko 70 mln zł - poinformował PAP Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wśród innych największych wyzwań z obszaru kultury jest renowacja siedziby Muzeum Literatury w Warszawie, co będzie kosztować ok. 33 mln zł, modernizacja siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie za ok. 20 mln zł oraz dokończenie wyposażania Muzeum Azji i Pacyfiku i stworzenie stałej ekspozycji za ok. 8 mln zł.

W kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych, planowana jest m.in. dalsza modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - ok. 37 mln zł, rozbudowa ekspozycji plenerowych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - ok. 13,5 mln zł, rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - ok. 12,7 mln zł oraz modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie ekspozycji stałej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - ok. 20 mln zł.

Wśród najważniejszych zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji, w dużej mierze dzięki możliwości wykorzystania środków europejskich, urząd wymienia m.in.: rozbudowę i modernizację Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego za ponad 59 mln zł, rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – ponad 11,4 mln, modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - ponad 20 mln, stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - ponad 15 mln zł oraz budowę Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - ponad 53 mln zł.

Potrzeby w obszarze kultury dotyczą głównie rewitalizacji i modernizacji siedzib instytucji kulturalnych oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także konieczności zwiększania przestrzeni ekspozycyjnej, edukacyjnej i magazynowej. Duże potrzeby są także w zakresie digitalizacji zbiorów i wykorzystywania nowoczesnych technologii multimedialnych.

Warszawa w swoim budżecie na 2016 r. na zadania z zakresu kultury miasto przeznaczy łącznie 495 mln zł, z czego ponad 93 mln zł zaplanowano na inwestycje.

Inwestycje dotyczą modernizacji Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta, budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy siedziby, modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy nowej sali koncertowej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia, modernizacji Teatrów Roma, Studio, Syrena, Ateneum i Lalka oraz budynku Staromiejskiego Domu Kultury.

Urząd wojewódzki podkreśla, że działalność kulturalna w modelu obowiązującym w Polsce raczej generuje koszty. Również wielkie wydarzenia i obiekty kultury organizowane przez woj. mazowieckie bardziej są dotowane, niż przynoszą znaczące dochody.

Działalność kulturalna, zaznacza urząd, może być za to traktowana jako rodzaj promocji i rozwijania turystyki kulturowej czy poznawczej, co powoduje rozwój usług komercyjnych, które wspierają instytucje kultury. Przykładem są inwestycje poczynione chociażby w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i otwarte w 2015 r. Centrum Szkoleniowo–Rekreacyjne.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem dla 29 instytucji kultury, na utrzymanie bieżące tych instytucji z budżetu województwa przeznacza się ponad 150 mln zł.

Według Urzędu Miasta Płocka żadne z dużych wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez samorząd, a są to głównie festiwale muzyczne, nie przynosi mu bezpośrednio zysku finansowego, ale pośrednio taki zysk daje każde z nich.

"W okresie organizacji tych imprez płockie hotele mają komplet gości, taksówkarze - nie mają czasu na przerwę w pracy, sklepy pracują do późnych godzin nocnych, często wyprzedając całe zapasy towarów. Są bary, które pracują całą dobę. Spotkaliśmy się z opinią jednego z restauratorów, który stwierdził, że gdyby Płock wprowadził do kalendarza imprez jeszcze jeden festiwal to jego zyski z okresu letniego pozwolą utrzymać restaurację przez cały rok" – podkreślił Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta.

Do największych imprez organizowanych w Płocku należą festiwale Audioriver z muzyką elektroniczną – jeden z największych tego typu w Europie, a także Reggaeland, Hip Hop Festival oraz Summer Fall Festival - z muzyką rockową. Wszystkie te imprezy w różnych formach wspiera samorząd, głównie jako wydarzenia stanowiące wizytówkę miasta.

"Jest to wsparcie zarówno finansowe, jak i organizacyjne oraz promocyjne. Z całej gamy festiwali dwa zlecane są zewnętrznej agencji i wspierane finansowo - to Audioriver i Hip Hop Festival, a dwa samorząd organizuje własnymi siłami, przy pomocy miejskiej jednostki budżetowej, jakim jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki" – wyjaśnił Woźniak.

 

Dodał, iż Płock najwięcej, bo od 1 do 1,2 mln zł przeznacza na Audioriver, a od 200 do 600 tys. zł na pozostałe imprezy.

"Kwoty te nie są budżetami imprez, organizatorzy sami muszą zdobyć pozostałe środki. Założenie jest następujące: startujące imprezy mocno wspieramy finansowo, stopniowo to wsparcie ograniczając, aby wraz z zakorzenianiem się marki danego festiwalu na rynku, mobilizować organizatorów do samodzielnego szukania sponsorów" - zaznaczył Woźniak. Według niego, każde z tych wydarzeń jest dla miasta promocją marki, choć najlepszą wizytówką staje się Audioriver - ostatnio w 2015 r. było na nim 27 tys. osób, czyli o 2 tys. więcej niż rok wcześniej, a także Reggaeland, gdzie publiczność stanowi od 7 do 12 tys. osób. (PAP)