Propozycje nowego podziału środków na poszczególne programy operacyjne, w tym regionalne, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przedstawiła we wtorek podczas prezentowania projektu Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020.

"Te prawie 2,2 mld euro to satysfakcjonująca dla nas kwota. Jesteśmy w stanie dobrze zrealizować cały program i dzięki temu mamy szanse na dodatkowe środki, które będą zależne od wykonania programu" – powiedział w piątek PAP Woźniak.

W celu lepszego wykorzystania unijnych środków Wielkopolska ogłosiła konkurs dla potencjalnych beneficjentów, którzy mają zgłaszać swoje pomysły na strategiczne i kluczowe przedsięwzięcia. "Powstanie taka lista przebojów, którą my później zweryfikujemy" – dodał marszałek.

Za priorytetowe dla rozwoju regionu, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, zarząd województwa uznał działania zmierzające do poprawy infrastruktury, szczególnie transportowej, czyli dróg, kolei, zbiorowego transportu miejskiego, oraz telekomunikacyjnej.

"Jako jedne z najistotniejszych dla rozwoju Wielkopolski postrzegamy działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju społeczeństwa informacyjnego" – dodał Woźniak.

Odpowiednie środki mają być również przeznaczone na walkę z bezrobociem czy wykluczeniem społecznym.

"Środki na rozwój Wielkopolski (...) po 2013 roku są więc znaczące, tym bardziej, że można szacować, iż porównywalna kwota, wzorem obecnej perspektywy finansowej, trafi do Wielkopolski za pośrednictwem programów krajowych oraz w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich" – powiedział marszałek.

W kończącej się perspektywie finansowej UE na lata 2007 - 2013 Wielkopolska dysponowała kwotą 1,746 mld euro. (PAP)

kpr/ pad/