W przyszłym roku na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego samorząd niespełna 300-tysięcznych Katowic przeznaczy prawie 22 mln zł – najwięcej w regionie.

„Mieszkańcy coraz mocniej włączają się w budowanie miasta, a budżet obywatelski to konkretne narzędzie, które im to umożliwia. Liczę na to, że mieszkańcy mądrze wydadzą te pieniądze” – wskazuje prezydent Katowic Marcin Krupa.

Projekty do budżetu obywatelskiego można było zgłaszać do połowy maja. Do końca miesiąca ma zakończyć się ich weryfikacja pod względem formalnym. Urzędnicy sprawdzają np. czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane dokumenty oraz czy szacunkowy koszt projektu nie przekracza puli dostępnych środków.

„Na początku czerwca opublikujemy listy wszystkich zgłoszonych projektów z podziałem na formalnie odrzucone i pozytywnie zweryfikowane, które zostaną przekazane do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych do weryfikacji merytorycznej” – poinformowała Ewa Gajewska z biura prasowego urzędu.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych i poddanych pod głosowanie będzie znana 24 sierpnia. O tym, na co przeznaczyć prawie 22 mln zł z budżetu obywatelskiego, mieszkańcy stolicy Górnego Śląska zdecydują w głosowaniu w dniach 19-25 września.

Spośród 340 zgłoszonych projektów tylko 41 to zadania dotyczące całego miasta, dominują natomiast projekty adresowane do mieszkańców poszczególnych dzielnic. Podobnie jak w ubiegłych edycjach większość zadań dotyczy remontów infrastruktury drogowej, budowy miejsc postojowych, doposażenia placówek oświatowych i bibliotek, utworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji (jak place zabaw czy siłownie), a także stojaków i ścieżek rowerowych oraz rewitalizacji terenu.

Wśród projektów jest np. plac zabaw dla dorosłych, boisko do hokeja na rolkach, wytyczenie narciarskiej trasy biegowej, zajęcia nordic walking, ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Kłodnicą, świąteczne iluminacje, zakup i ustawienie tzw. piesuarów czy stworzenie na katowickim rynku Parku Kieszonkowego Rawy.

W sferze kultury zgłoszono m.in. koncerty w amfiteatrze w Parku na Zadolu, spotkania Koła Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej w dzielnicy Podlesie, spotkania autorskie i warsztaty pisarskie w filiach biblioteki miejskiej czy Zlot Militarny w dzielnicy Ochojec.

O realizację powalczą też ponownie zgłoszone projekty z poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, wśród nich np. tężnia solankowa dla Katowic, skatepark czy modernizacja laboratorium chemicznego w Pałacu Młodzieży. (PAP)