Członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec ocenił w środę, że zainteresowanie budżetem było duże. „Świadczy to o świadomości obywatelskiej mieszkańców Małopolski. Oddajemy im do dyspozycji 6 mln zł – to środki na to, czego potrzebują sami Małopolanie” - zaznaczył.

Zadania do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego mogli zgłaszać mieszkańcy regionu, którzy ukończyli 16 lat. Mogły one mieć zasięg powiatowy (projekty od 50 tys. do 100 tys. zł), dotyczący powiatu albo miasta Kraków lub subregionalny (projekty od 100 tys. do 300 tys. zł), gdy dotyczy co najmniej dwóch powiatów położonych w tym samym subregionie.

Wśród 204 zgłoszonych zadań 165 ma charakter powiatowy, a 39 – subregionalny. Najwięcej jest projektów o charakterze społecznym – 55, kulturalnym - 38 i edukacyjnym - 36. Sportu dotyczą 32 projekty, turystyki – 22 i innych dziedzin - 21.

6-milionowy budżet obywatelski zostanie podzielony w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), podhalański (powiat nowotarski, suski, tatrzański), sądecki (powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz), tarnowski (powiat brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) oraz Krakowski Obszar Metropolitalny (powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki).

Największą aktywność w zgłaszaniu wniosków wykazali mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, skąd wpłynęło 48 pomysłów. Mieszkańcy Krakowa złożyli 39 projektów, Małopolski Zachodniej – 42, ziemi tarnowskiej – 32, Podhala – 24 oraz Sądecczyzny – 19.

Wśród zgłoszonych zadań są m.in. oświetlenie przystanków, budowa chodników, budowa placów zabaw, półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych, organizacja festiwali kulturalnych, warsztaty tańca dla dzieci, szkolenia młodzieżowych grup pożarniczych czy budowa ogólnodostępnych siłowni na świeżym powietrzu.

Według zapowiedzi władz regionu teraz złożone wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, a lista projektów dopuszczonych pod głosowanie zostanie podana 10 czerwca.

Głosowanie potrwa od 18 czerwca do 6 lipca za pomocą jednej z trzech metod: formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub przez oddanie głosu do urny w agendach urzędu marszałkowskiego. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone 31 lipca. Będą one realizowane w tym i przyszłym roku. (PAP)

rgr/ pz/