W referendum przeprowadzonym 11 sierpnia, mieszkańcy gminy Piekoszów zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za odwołaniem rady gminy i wójta. Obecnie obowiązki obu organów, decyzją premiera, pełni Bożena Szczypiór.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym załączonym do rozporządzenia premiera do 23 września zostanie podana do publicznej wiadomości informacja w formie obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. Wyznaczona zostanie także siedziba gminnej komisji wyborczej.

Do tego terminu Komisarz Wybroczy musi zostać zawiadomiony o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
Do 25 września zgłaszani będą kandydaci do składu gminnej komisji wyborczej. Jej powołanie odbędzie się dwa dni później. 11 października upływa termin zgłaszania kandydatów na radnych. Z kolei do 16 października można zgłaszać kandydatów na wójta gminy Piekoszów.

Samo głosowanie odbędzie się 10 listopada. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8 do 22. Mieszkańcy gminy oprócz wójta wybiorą także 15 radnych.
Dotychczasowy wójt gminy Piekoszów Tadeusz D. od 16 kwietnia przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu 10 zarzutów, głównie korupcyjnych. Gmina Piekoszów jest zadłużona na ok. 35 mln zł. Wprowadzono plan oszczędnościowy, zakładający m.in. zwolnienia w urzędzie gminy i jednostkach podległych, wyłączanie ulicznych lamp po północy oraz zmniejszenie dofinansowania przewozów komunikacji miejskiej.
Położoną na zachód od Kielc gminę Piekoszów zamieszkuje ok. 15 tys. mieszkańców.