Powodem tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej jest konieczność zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa Konferencji Klimatycznej ONZ, która odbędzie się od 11 do 22 listopada w Warszawie.

Kontrole zostaną przywrócone na 126 przejściach lądowych z Czechami, 58 - ze Słowacją, 43 - z Niemcami, 11 - z Litwą, a także dziewięciu przejściach morskich oraz 18 lotniczych.
Będą to kontrole sprofilowane, wyrywkowe i prowadzone na wjazd do Polski, by uniemożliwić i kontrolować wjazd osób niepożądanych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla COP 19. Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolować będą w ramach mobilnych patroli, przy użyciu tzw. schengenbusów i przenośnych czytników baz danych - powiedziała PAP Galon.
Dodała, że służby graniczne, policyjne, celne i GDDKiA będą kierowały się doświadczeniami sprzed półtora roku, gdy przywrócono kontrole graniczne na czas Euro 2012. Wówczas skontrolowano niemalże 30 tys. osób, zatrzymano 15, a 22 cudzoziemcom odmówiono wjazdu.
Decyzję o rozpoczęciu procedury związanej z okresowym przywróceniem kontroli na granicach wewnętrznych wydał minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.
Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.
Przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza nie tylko możliwość stałego, bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Nie oznacza to jednak powrotu szlabanów na granicy. W praktyce nie będzie się to wiązało z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Opierając się na doświadczeniach sprzed roku, gdy podczas Euro 2012 obowiązywały podobne przepisy, MSW jest przekonane, że ruch podróżnych będzie płynny - zaznaczyła Galon.
Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy - Conferences of the Parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Polska organizowała już wcześniej szczyt klimatyczny ONZ w 2008 r. w Poznaniu.