"Działalność wymiaru sprawiedliwości oceniana jest gorzej niż w 2007 roku, kiedy to opinie pozytywne nieznacznie przeważały nad negatywnymi" - komentuje CBOS wyniki sondażu z lutego br. Podkreślono zarazem, że w porównaniu z poprzednim badaniem z 2012 r., oceny działania wymiaru sprawiedliwości w Polsce nieco się poprawiły.

Wśród 51 proc. negatywnie oceniających wymiar sprawiedliwości, 12 proc. twierdzi, że działa on "zdecydowanie źle". Tylko 2 proc., spośród 36 proc. pozytywnie go oceniających, uważa, że działa "zdecydowanie dobrze". 13 proc. nie ma zdania.

Czytaj: CBOS: gorsze oceny wymiaru sprawiedliwości>>

LEX Sędzia 2017

Niezadowolenie przeważa w elektoratach Kukiz’15 i PiS oraz wśród niezainteresowanych udziałem w wyborach do Sejmu. Wyborcy Nowoczesnej są wyraźnie podzieleni, natomiast wśród chcących głosować na PO nieznacznie przeważają opinie pozytywne - podkreśla sondaż.

4 proc. Polaków sądzi, że sędziowie nie podlegają żadnym naciskom z zewnątrz. 20 proc. nie ma tej pewności, ale twierdzi, że ma to miejsce w zdecydowanej większości orzeczeń. 38 proc. ma mieszane odczucia, bo "z niezawisłością sędziów różnie bywa". 23 proc. nie wierzy w niezawisłość sędziów. Opinii nie ma 15 proc.

37 proc. ocenia jako zły pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości by sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybierał parlament. 33 proc. popiera to, a 30 proc. nie ma opinii.

Pytani o najważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości, respondenci na pierwszym miejsce wymieniali przewlekłość postępowań sądowych (48 proc; wskazań). Podawano też: zbyt skomplikowane procedury postępowań (33 proc.), korupcję wśród sędziów (30 proc.), orzekanie zbyt niskich kar (23 proc.), orzekanie na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego (15 proc.), nagminne opóźnienia rozpraw (15 proc.), zbyt wysokie koszty postępowań sądowych (13 proc.), niewydolny system przepływu informacji między sądami (11 proc.), złą organizację pracy (11 proc.), niekompetencję sędziów (9 proc.) oraz niewłaściwe traktowanie obywateli (8 proc.)

Zdaniem CBOS, działalność sądów i prokuratury częściej spotyka się z krytyką niż aprobatą, ponadto postrzegana jest wyraźnie gorzej niż pół roku wcześniej. W lutym funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości dobrze oceniało 28 proc., a źle – 49 proc. Działalność prokuratury krytykowało 44 proc.; przeciwne opinie wyrażało 26 proc.

Zdaniem 55 proc. badanych, "większość zwykłych ludzi w Polsce zazwyczaj przestrzega prawa". O tym, że Polacy "często postępują niezgodnie z prawem", przekonanych jest 39 proc., a 6 proc. nie ma opinii. "Od grudnia 2012 roku proporcje odpowiedzi na to pytanie się odwróciły, co oznacza 11-punktowy wzrost przeświadczenia o praworządności polskiego społeczeństwa" - komentuje CBOS.

70 proc. ankietowanych twierdzi, że kary dla łamiących prawo są w Polsce zbyt łagodne. Przeciwną opinię wyraża 5 proc. Zdaniem 20 proc. respondentów obowiązujące kary "często są nieadekwatne do popełnianych przestępstw – w jednych przypadkach zbyt łagodne, w innych zbyt surowe".

Poglądy Polaków na temat sądów i sędziów oparte są przede wszystkim na doniesieniach mediów (54 proc. wskazań). 21 proc. wiedzę na temat sądownictwa opiera na doświadczeniach i opiniach innych osób, a 18 proc. - na osobistym doświadczeniu. Według CBOS, oceny działań sądów wystawiane na podstawie własnych doświadczeń, są podzielone - prawie tyle samo deklaruje zadowolenie (50 proc.), co dezaprobatę (45 proc.).

Badanie przeprowadzono 2–9 lutego br. metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo na 1016-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.(PAP)

Łukasz Starzewski (PAP)