Senatorowie zaproponowali doprecyzowanie, że obowiązek pouczenia o takiej możliwości będzie obowiązywał już w momencie przesłuchania, jeśli materiał dowodowy pozwala na postawienie zarzutu.

Za nowelizacją - wraz z poprawką - opowiedziało się jednogłośnie 91 senatorów.

W czerwcu 2014 r. TK potwierdził, że konstytucyjne prawo do obrony dotyczy nie tylko sądowego postępowania wykroczeniowego, ale też wcześniejszego etapu, czyli czynności wyjaśniających.
Czytaj: TK: niekonstytucyjny przepis o obronie ws. o wykroczenia>>>

Dlatego - z inicjatywy Senatu - Sejm doprecyzował w kodeksie wykroczeniowym, że także obwinionemu (to osoba, której przedstawiono zarzut popełnienia wykroczenia - PAP) przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy obrońcy - o czym należy go pouczyć. Prawo to - jak wskazano w nowelizacji - dotyczy też osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, w stosunku do której czynności wyjaśniające podejmuje policja, straż miejska lub inny uprawniony organ.

Ustawa stanowi, że podejrzany lub obwiniony może w tym postępowaniu mieć jednego obrońcę - w sprawie karnej lub cywilnej wolno mieć ich nawet trzech. Obrońcą w sprawie o wykroczenie może być adwokat lub radca prawny.

Dodatkowo, obrońca podejrzanego ma uzyskać prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego na podobnych zasadach jak w sprawach z Kodeksu karnego - czyli decydujący głos w kwestii ich udostępnienia lub nie, miałby prowadzący postępowanie. Na odmowę dostępu można byłoby złożyć zażalenie. (PAP)

Tomasz Grzegorczyk,Wojciech Jankowski,Monika Zbrojewska
 
Kodeks wykroczeń. Komentarz>>>