Chodzi o dwie ustawy, nad którymi pracowano jednocześnie - tj. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Ustawę o KOWR poparło 57 senatorów, przeciw było 23, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Natomiast za ustawą wprowadzającą opowiedziało się 56 senatorów, 23 było przeciwnych i dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Celem utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Natomiast jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przejmie pozostałą część zadań ARR związanych z unijnymi dopłatami.

W opinii rządu, dotychczasowa struktura instytucji rolnych złożona z trzech odrębnych agencji nie zapewnia realizacji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Połączenie zadań dwóch z nich ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów, zmniejszyć obciążenia administracyjne. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach - o 30 proc. W sumie w KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski podczas obrad w Senacie wyjaśnił, że ustawa zakłada, iż wraz z likwidacją agencji ustaje stosunek pracy. Cześć pracowników otrzyma angaż ponownie, a warunki zatrudnienia zostaną przedstawione do końca maja. Sprawami zatrudnienia zajmie się pełnomocnik, który zostanie powołany po trzech dniach od dnia opublikowania ustawy.

Nowa instytucja, która przejmie zadania od ANR, będzie zajmowała się przede wszystkim gospodarowaniem państwową ziemią, a także realizacją zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych.

Ponadto, do zadań KOWR będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnych programów związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Zgodnie z wcześniejszą poprawką posłów, ustawy mają wejść w życie 1 września, a nie jak zakładano - 1 lipca tego roku. Babalski zapewnił, że resort rolnictwa zdąży z pracami, by KOWR mógł rozpocząć pracę zgodnie z tym terminem.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)