Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami zagłosowało 81 senatorów; żaden się nie wstrzymał ani nie był przeciw. Teraz ustawa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Rządowa nowelizacja ustawy o rzecznikach patentowych całkowicie znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Stawki minimalne pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym.

Zmiana związana jest z tym, że Komisja Europejska uznała, iż polskie uregulowania naruszają dyrektywę usługową dotyczącą stawek minimalnych dla rzeczników patentowych. Zdaniem KE polskie przepisy ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Dlatego zaproponowano całkowite zniesienie stawek minimalnych w umowach między klientem a rzecznikiem patentowym.

Autorzy zmian podkreślają, że po wejściu w życie noweli rzecznicy patentowi będą mogli konkurować ze sobą ceną za usługę. Wpłynie to na obniżenie ceny usługi i zwiększenie dostępności do niej, przy zachowaniu dbałości o jej jakość. Będzie to znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, powinno też spowodować wzrost zainteresowania ochroną patentową. (PAP)