W głosowaniu wzięło udział 442 posłów, za uchwaleniem zmian opowiedziało się 435 posłów, przeciw było 5, a 2 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

W trakcie prac nad nowelą w Sejmie wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśniał, że projekt noweli ma "naprawić pewne kłopoty z funkcjonowaniem rynku obligacji". Wskazał, że obecnie występuje kolizja przepisów unijnych i krajowych.

Nowe przepisy mają pozwolić zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji zainteresowanym emisją obligacji podporządkowanych na zwiększenie wysokości posiadanych środków własnych stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych i rozwój rynkowy tych podmiotów.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)