Złożony pozew zawiera żądanie uchylenia przepisów, obniżających wiek przechodzenia sędziów na emeryturę oraz wypłacenia im odszkodowań przez rząd Węgier. Autorzy pozwu podkreślają, że zasada przechodzenia sędziów na emeryturę w wieku 70 lat obowiązuje na Węgrzech od 1869 roku. Jednak na mocy najnowszej zmiany przepisów, sędziowie kończący w bieżącym roku 62 lata życia muszą do 31 grudnia przejść na emeryturę. Jak zaznacza się w pozwie, nowelizacja ta jest naruszeniem praw nabytych oraz aktem dyskryminacji, bowiem obowiązkowe obniżenie wieku emerytalnego nie dotyczy innych przedstawicieli zawodu prawniczego, jak notariusze, komornicy, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czy wykładowcy uniwersyteccy.

Na mocy nowej węgierskiej konstytucji sędziowie mogą sprawować swe funkcje najwyżej do osiągnięcia ogólnie obowiązującego wieku emerytalnego. W bieżącym roku wynosi on 62 lata i ma być stopniowo podniesiony do 65 lat. (PAP)