Zjazd Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) potrwa od 14 do 16 września. W spotkaniu wezmą udział delegacje z kilkudziesięciu krajów (m.in. Hiszpanii, Azerbejdżanu, Armenii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Gruzji, Grecji, Irlandii, Litwy, Malty, Czarnogóra, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Holandii, Anglii, Rosji, Kosowa, Francji, Ukrainy), przedstawiciele ONZ, Komisji Europejskiej i Rady Europy. Będą także przedstawiciele rządu, parlamentu i Kancelarii Prezydenta.

O czym dyskutować będą rzecznicy podczas spotkania w Warszawie?
Podstawowym tematem dyskusji mają być problemy dzieci w systemie opieki instytucjonalnej oraz przyjazny dzieciom wymiar sprawiedliwości. Rzecznicy z innych krajów przedstawią swoje działania w ostatnim roku.

Został Pan wybrany na przewodniczącego tej organizacji w zeszłym roku. Jakie będą w związku z tym Pana zadania?
Rzeczywiście, z inicjatywy Norwegii, w październiku zeszłego roku - na odbywającym się w Strasburgu dorocznym zjeździe ENOC - zostałem wybrany na przewodniczącego tej organizacji. To wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie. Przez dwanaście miesięcy będę pełnił tę funkcję, tyle trwa bowiem kadencja przewodniczącego. Jej początek zbiegł się z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej.
Moim zadaniem będzie koordynacja działań dotyczących praw dziecka na arenie międzynarodowej, ułatwianie promocji i ochrony praw dzieci sformułowanych w Konwencji o Prawach Dziecka.

Czy Pana zdaniem ENOC ma realny wpływ na sytuację dzieci w krajach europejskich?
Myślę, że ENOC przede wszystkim pozwala na dzielenie się doświadczeniami poszczególnych państw w ich działaniach na rzecz najmłodszych oraz daje możliwość mocniejszego głosu obrońców dzieci w instytucjach międzynarodowych. Moja informacja na spotkaniu w minionym roku, o wprowadzeniu zakazu bicia dzieci w Polsce, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Przewodząc tej organizacji, chciałbym najbliższe dwanaście miesięcy poświęcić na promowanie rzecznictwa praw dziecka w krajach, które jeszcze się nie zdecydowały na ustanowienie instytucji RPD, oraz promowanie praw dziecka poprzez dorobek Janusza Korczaka. Mam nadzieję, że Sejm ogłosi rok 2012 Rokiem Korczaka, co niewątpliwie pomoże w tych zamiarach.

Kiedy powstała sieć ENOC? Czy należą do niej tylko rzecznicy, czy również inne instytucje stojące na straży praw dzieci?
ENOC została założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 r. Zrzesza niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Obejmuje obecnie 39 instytucji w 32 krajach. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w państwie, którego przedstawiciel obejmuje przewodnictwo w organizacji. Polska jest członkiem ENOC od 2001 r.

Agata Kwiatkowska (PAP)