„Rozmawialiśmy konkretnie na temat tego, co jest przedmiotem zastanowienia i mandatu Komisji, która ocenia ustawę o Trybunale Konstytucyjnym” – powiedział Bodnar. Dodał, że „delegacja prosiła o sprecyzowanie" niektórych kwestii, które zostały zawarte we wniosku RPO do TK, chociażby zapisany w znowelizowanej ustawie o Trybunale wymóg podejmowania decyzji przez TK większością 2/3, wymóg co najmniej 13 sędziów w sprawach określanych jako rozpoznawane przez pełny skład czy wymóg rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością wpływu.

Rzecznik powiedział dziennikarzom, że w swojej opinii, jaką przedstawił delegacji KW, podkreślił, że: nie powinno być wymogu 2/3 większości do podejmowania decyzji, ponieważ "jest to wymóg niezgodny z konstytucją, konstytucja przewiduje zwyczajną większość; to może utrudniać Trybunałowi podejmowanie decyzji”.

„Natomiast, jeżeli chodzi o zwiększenie składu sędziów, którzy są niezbędni do orzekania, to starałem się podkreślić, że ma to bardzo konkretny wpływ na działania TK, może doprowadzić do przedłużenia postępowania, będzie miało także konkretny wpływ na sprawy, które już teraz są zawisłe przed Trybunałem” – powiedział Bodnar.

Przed rozmową z RPO delegacja Komisji Weneckiej spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które prosiły ją o zbadanie sytuacji wokół TK.
Wiceprezes zarządu HFPC Maciej Nowicki powiedział, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. "Przekazaliśmy nasze podstawowe zastrzeżenia, wątpliwości i niepokoje związane z tą nowelizacją, które zresztą są znane" - dodał. Według niego zastrzeżenia HFPC dotyczą przede wszystkim trybu procedowania, jak również kształtu ustawy i potencjalnych skutków, jakie ustawa może wywołać dla funkcjonalności prac TK.

"Jeśli chodzi o tryb procedowania nad tą ustawą, to skupiliśmy się przede wszystkim na bardzo szybkim tempie przyjęcia tej ustawy, braku odpowiednich konsultacji" - powiedziała prawnik HFPC Małgorzata Szuleka. Dodała, że zostały podniesione także kwestie związane z wymogiem ustawy, by orzeczenia TK zapadały większością 2/3 głosów oraz wprowadzoną zasadą rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością wpływu. "Naszym zdaniem wprowadzenie tych dwóch przepisów może spowodować paraliż w pracy Trybunału i spowoduje zablokowanie na wiele lat spraw, które do Trybunału Konstytucyjnego wpływają" - powiedziała Szuleka.

Z kolei prezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski ocenił, że wymóg rozpatrywania przez TK spraw zgodnie z kolejnością wpływu jest koniecznością. Relacjonował, że podczas spotkania z KW wskazywał na upolitycznienie TK, nacjonalizację otwartych funduszy emerytalnych i kwestię klauzuli sumienia.

Przedstawiciele obu organizacji podkreślali, że członkowie KW są bardzo dobrze zorientowani w polskim systemie prawnym oraz w szczegółach "kryzysu konstytucyjnego". (ks/pap)

 

Czytaj także: Minął pierwszy dzień pracy delegacji Komisji Weneckiej w Warszawie>>

Dowiedz się więcej z książki
Służąc rządom dobrego prawa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł