"Spodziewam się, że ustawa wejdzie w życie w czerwcu tego roku. Na przyszłym posiedzeniu Sejmu planowane jest trzecie czytanie, potem Senat i następnie po 14 dniach ustawa wejdzie w życie" - powiedział we wtorek PAP po posiedzeniu połączonych komisji wiceminister finansów Jacek Kapica.
Projekt uwzględnia różnicę między tzw. grami cylindrycznymi, grami w karty, grami na automatach - a zakładami wzajemnymi.
Pierwszy rodzaj gier - jak uzasadniają projektodawcy - to tzw. hard gambling, czyli gry, które w internecie niosą ze sobą zarówno niebezpieczeństwo szybkiego uzależnienia, jak i możliwość oszukiwania przez urządzającego gry, np. przez odpowiednie programy, czego grający, a często też kontrolujący nie mogą sprawdzić.
W przypadku zakładów wzajemnych internet jest tylko kanałem dystrybucji i w tym wypadku - jak wskazują - nie ma możliwości oszustwa. Gracz, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie czy znajomość danej dziedziny, zawiera zakład, a wynik nie jest generowany elektronicznie, tylko zależy od współzawodnictwa czy zdarzenia.
Zgodnie z projektem, służby (np. celne) będą mogły kontrolować organizowanie gier hazardowych i dokonanych transakcji finansowych, a także ścigać osoby, które organizują nielegalne gry. Służby celne będą miały możliwość zapoznania się z danymi telekomunikacyjnymi osób, które organizują nielegalne gry hazardowe oraz w nich uczestniczą. W przypadku podejrzenia, że firma lub osoba popełniała przestępstwo skarbowe związane z nielegalnym organizowaniem gier hazardowych, Służba Celna będzie mogła blokować rachunki bankowe.
Projekt określa także warunki eksploatacji automatów i urządzeń do gier, wprowadza systemu rejestracji gości we wszystkich ośrodkach gier oraz audio-wizyjny system kontroli gier w kasynach.
Projekt nowelizacji ustawy został opracowany w związku z koniecznością wprowadzenia do niej przepisów technicznych regulujących obszar gier hazardowych, w tym zakładów wzajemnych.
Uchwalona w listopadzie 2009 r. nowa ustawa hazardowa przewiduje m.in. stopniową likwidację hazardu na automatach o niskich wygranych (poza kasynami), zakaz urządzania wideoloterii, znaczny wzrost podatków od hazardu i ograniczenia w reklamie hazardu. Ze względu na obowiązek notyfikowania norm i przepisów technicznych zgodnie z prawem unijnym, przepisy dotyczące tych zagadnień wyłączono do odrębnego projektu. Umożliwiło to przeprowadzenie procesu legislacyjnego i uchwalenie przepisów ustawy o grach hazardowych, które nie podlegały obowiązkowi notyfikacji. (PAP)