"Przyjęcie konwencji będzie ważnym sygnałem mówiącym, że nasz kraj chce skutecznie zapobiegać przemocy oraz chronić jej ofiary, a także pełniej promować równe traktowanie wszystkich obywateli bez względu na płeć" - głosi uchwała przyjęta na czwartkowym posiedzeniu grupy. Dodano w niej, że zainicjowane w parlamencie i resorcie sprawiedliwości prace nad zmianą prawa dotyczące wprowadzenia trybu ścigania gwałtów z urzędu pozwolą w pełni realizować zadania wynikające z konwencji.

 

Przewodnicząca parlamentarnej grupy kobiet Bożena Szydłowska (PO) powiedziała PAP, że konwencja powinna być ratyfikowana, ponieważ przysłuży się skutecznemu zapobieganiu przemocy rodzinnej. "Dążymy do takiego działania polskiego rządu, aby zapobiegać i zwalczać przemoc rodzinną, domową bez względu na płeć, czy to jest kobieta, czy mężczyzna" - podkreśliła. Dodała, że parlamentarzystki z grupy będą chciały w przyszłości zapoznać się z przygotowywanymi w poszczególnych resortach analizami dotyczącymi skutków konwencji.

 

W końcu maja sprawą konwencji zajmował się rząd. Ministrowie zdecydowali, żeby przed decyzją o podpisaniu dokumentu przez kilka tygodni dać sobie czas na przygotowanie analiz oraz opinii ekspertów. Do sporządzenia analizy poza pełnomocnikiem ds. równego traktowania wyznaczonych zostało także trzech innych ministrów: sprawiedliwości, spraw zagranicznych i pracy.

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rekomendowania ratyfikacji konwencji opowiedziało się 25 parlamentarzystek, przeciw były dwie, zaś trzy wstrzymały się od głosu. Julia Pitera (PO) wskazała jednak, że część posłanek nie głosowała. "W ogóle nie wzięłam udziału w głosowaniu, akt prawny rangi konwencji nie może budzić kontrowersji, a jeśli są wątpliwości, to najpierw muszą być rozstrzygnięte" - powiedziała PAP Pitera. Jak dodała, spośród członkiń grupy z PO uchwałę poparło około 20 posłanek, zaś do grupy należy ich ponad 40.

 

Zaznaczyła, że konwencja budzi wątpliwości prawne m.in. odnoszące się do uprawnień międzynarodowej grupy ekspertów (GREVIO) mającej monitorować w poszczególnych państwach wdrażanie dokumentu - chodzi o kwestię, czy zalecenia GREVIO będą wiążące dla państw. "Moim zdaniem przyjęcie uchwały przez parlamentarną grupę było przedwczesne, bo cały czas w sprawie konwencji przygotowywane są opinie prawne" - oceniła Pitera.

 

We wtorek z parlamentarną grupa kobiet spotkali się: minister sprawiedliwości Jarosław Gowin i pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. "Konwencja to dokument wyjątkowo niechlujnie napisany od strony legislacyjnej, jego przyjęcie niewiele wnosi" - mówił wtedy Gowin. Kozłowska-Rajewicz ripostowała, że "wartość dodana konwencji jest oczywista". "Chodzi o zapobieganie przemocy wobec kobiet, czyli o coś, czego nie ma w dostatecznym stopniu w polskim prawie, praktyce i polityce" - mówiła.

 

Konwencja Rady Europy ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej 24 godziny na dobę oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn.

 

Dotychczas Konwencję podpisało 21 państw Rady Europy - 19 w 2011 r. m.in. Niemcy, Francja, Austria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, a ostatnio - Malta i Wielka Brytania. Konwencję ratyfikowało do tej pory jedno państwo - Turcja.

 

Marcin Jabłoński (PAP)