Przyjęta ustawa ma uszczegółowić zapisy wprowadzone w 2010 roku, które po pięciu latach zdezaktualizowały się lub nie odpowiadają realiom. Nowe rozwiązania mają pomóc m.in. w walce z korupcją i dopingiem w sporcie, doprecyzować stan prawny Centralnego Ośrodka Sportu i płacenia przez COS podatku gruntowego, uregulować status polskiego związku sportowego.

Ustawa przewiduje m.in. obowiązek składania przez związki rocznych sprawozdań finansowych, obligatoryjnie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta.

Czytaj: Posłowie proponują przepisy do walki z korupcją i dopingiem w sporcie>>>

Zakłada także podwyższenie świadczenia olimpijskiego dla medalistów wynoszącego obecnie 2483,77 złotych. Nie będzie ono bezpośrednio waloryzowane, tylko ustalane na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, w oparciu o przelicznik 1,4. Świadczenie, którym aktualnie objęte jest około 570 osób, zostanie dzięki temu podwyższone o ok. 200 złotych.

Po czwartkowym wystąpieniu posła sprawozdawcy przedstawiciele klubów zgłosili wiele poprawek do drugiego czytania projektu ustawy. W piątek przyjęto kilka z nich.

Poprawki dotyczyły m.in. działalności Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, działającym przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach polskiego związku sportowego realizowanej na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym, a także skarg wnoszonych do Trybunału.(PAP)

Andrzej Melezini
  Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową>>>