Nowela jest konsekwencją reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. "Ma przyczynić się do realizacji celów nowych unijnych rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa" - wskazywało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu.

Główne cele reformy wspólnego rynku rybnego to m.in. uproszczenie procedur prawnych w zakresie sprawozdawczości oraz wzmocnienie roli uznanych organizacji producentów ryb. Reforma ta ma również przyczynić się do ograniczenia wsparcia rynkowego, a także zapewnić lepszą informację dla konsumentów.

W piątek Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez PiS. Klub ten postulował wykreślenie przepisu, który zobowiązuje do sprzedaży ryb poprzez tzw. centra pierwszej sprzedaży. Ich odrzucenie rekomendowała także sejmowa komisja rolnictwa.

W ocenie Krzysztofa Jurgiela (PiS) te przepisy są sprzeczne z antymonopolowymi i dają przywileje wąskiej grupie rybaków, zrzeszonych w organizacjach producentów. Regulacja ta jest - jak mówił - sprzeczna z przepisami o swobodzie gospodarczej.

Sprawa sprzedaży gatunków ryb szczególnie chronionych była już podnoszona podczas uchwalania ustawy w 2008 r. Część rybaków nie jest zadowolona z takich przepisów, ponieważ nie pozwalają one na bezpośrednią sprzedaż dorszy czy łososi bezpośrednio do zakładów przetwórczych.

W Polsce jest 14 lokalnych centrów pierwszej sprzedaży, które są prowadzone przez organizacje rybackie. Ich budowa została sfinansowana z funduszy przedakcesyjnych. Centra pierwszej sprzedaży są elementem kontroli wprowadzania ryb do obrotu handlowego. Ryba, która trafia na rynek, musi być zidentyfikowana, zdrowa i bezpieczna dla konsumenta - argumentował podczas prac sejmowych wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Znowelizowana ustawa wdraża unijne prawo jest spowodowana zmianami w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej polityki rybołówstwa i organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Nowe przepisy usprawniają istniejący system organizacji rynku rybnego, zarówno po stronie administracji, jak i podmiotów sektora, przede wszystkim organizacji producentów. Upraszczają procedury prawne i obowiązki w zakresie sprawozdawczości, wzmacniają rolę uznanych organizacji producentów ryb, ograniczają wsparcie rynkowe.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 14 dni od ich ogłoszenia.

Ustawa teraz trafi do Senatu. (PAP)