"Wykorzystywanie internetu stało się coraz bardziej powszechne, jest on obecnie głównym narzędziem ułatwiającym działalność zorganizowanych grup przestępczych" - oświadczył Wainwright w rozmowie z agencją AFP przy okazji publikacji raportu europejskiej agencji policyjnej na temat przestępczości zorganizowanej.
Coraz więcej grup przestępczych wykorzystuje obecnie internet do popełniania przestępstw i wykroczeń uważanych za "tradycyjne" - podkreśla dyrektor Europolu.
"Równolegle z cyberprzestępczością związaną z kartami bankowymi, wymianą materiałów pedofilskich i piractwem, internet jest obecnie wykorzystywany przy produkcji i dystrybucji narkotyków oraz rekrutacji i sprzedaży ofiar handlu ludźmi" - podkreślano w raporcie.
W 37-stronicowym dokumencie wymienia się również "ułatwianie nielegalnej imigracji", fałszerstwa, i przemyt zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Internet jest również "szeroko wykorzystywany jako pewny środek komunikacji i do prania pieniędzy".
W raporcie napisano m.in., że przestępstwa związane z oszustwami bankowymi przyniosły zorganizowanym grupom przestępczym 1,5 mld euro w 2009 roku.
Raport OCTA (Organised Crime Threat Assessment - Ocena Zagrożenia Przestępczością Zorganizowaną) jest publikowany przez Europol co dwa lata i przekazywany ministerstwom sprawiedliwości i spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, by mogły ustanowić priorytety w walce z przestępczością zorganizowaną na kolejne lata - podkreśla Wainwright. (PAP)