„Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki Białorusi są przeciwne karze śmierci i jesteśmy w tej kwestii zgodni” – oznajmił Kondrusiewicz na konferencji prasowej po zakończeniu obrad IV Europejskiego Forum Prawosławno-Katolickiego w Mińsku.

„Jesteśmy przeciw karze śmierci. Życie to wielki dar Boga. Bóg daje życie i tylko on może je odebrać. Cerkiew prawosławna i Kościół katolicki opowiadają się za ochroną życia – od chwili poczęcia do śmierci” – podkreślił metropolita.

Nie ma dostępu do oficjalnych statystyk białoruskich dotyczących stosowania kary śmierci. Ostatni raz o jej wykonaniu poinformowano w maju. Stracony to 45-letni mężczyzna skazany za zabójstwo współwięźnia.

Czterodniowe IV Europejskie Forum Prawosławno-Katolickie obradowało w Mińsku pod hasłem "Religia a wielokulturowość: wyzwania dla Kościołów chrześcijańskich w Europie". Wzięło w nim udział ponad 40 hierarchów prawosławnych i katolickich, w tym metropolita wołokołamski Hilarion, który jest szefem Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy kardynał Peter Erdoe oraz biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska (PAP)