W zeszłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustaw regulujących upadłość konsumencką. Dzięki nowemu prawu osoby w tarapatach finansowych będą mogły się dogadać z wierzycielami na dużo bardziej liberalnych zasadach niż dziś.

Bankowcy, aby ograniczyć ich straty po wprowadzeniu nowej upadłości, opracowują procedurę, dzięki której klient niespłacający swoich długów będzie mógł liczyć na propozycję lepszych warunków spłaty. Ma to zmniejszyć liczbę wniosków o upadłość. (PAP)