5,1 tys. cudzoziemców złożyło w pierwszej połowie 2022 r. wnioski uchodźcze w Polsce. Największą grupę stanowili obywatele Białorusi. Ochronę międzynarodową przyznano 2,3 tys. osobom, decyzje negatywne otrzymało prawie 800 obcokrajowców, a 2,4 tys. postępowań umorzono. Ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy uzyskało natomiast numery PESEL potwierdzające objęcie ochroną czasową.
Robert Horbaczewski
29.07.2022
Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina
W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł wyrok istotny z punktu widzenia właścicieli serwerów, w których przechowywane są dane (tzw. chmury obliczeniowe) oraz ich prywatnych użytkowników. Wyrok ma szczególne znaczenie dla tych ostatnich, ponieważ to na nich został przeniesiony ciężar zapewnienia godziwej rekompensaty poprzez wniesienie odpowiedniej opłaty licencyjnej - pisze Agata Witkowska, radca prawny.
Agata Witkowska
29.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie RODO
Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wydała trzy kolejne orzeczenia w sprawach, które wpłynęły do zniesionej już Izby Dyscyplinarnej. Dotyczą one wniosku o wyłączenie sędziego, a także dwóch wniosków o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego dla obwinionych sędziów - jednego aktywnego zawodowo, drugiego - w stanie spoczynku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Związki zawodowe pracowników sądów i prokuratur już postulują, by w 2023 r. nastąpił wzrost ich wynagrodzeń o 20 proc. O przyszły budżet i swoje wynagrodzenia obawiają się też m.in. sędziowie i referendarze. Ministerstwo Sprawiedliwości pytane przez Prawo.pl zapewnia jednak, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem naliczanie wynagrodzeń dla sędziów, referendarzy, asesorów oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i ich rodzin, odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Patrycja Rojek-Socha
29.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Przepisy umożliwiają przetwarzanie danych osobowych przez pełnomocnika strony przeciwnej w...
Dorian Lesner
29.07.2022
Prawnicy RODO Prawo unijne
Chaos, tak w skrócie można opisać to, co dzieje się w sądach, w związku z przepisem umożliwiającym zbadanie bezstronności sędziego. Nowe narzędzie już "wyczyściło" wokandy w Sądzie Najwyższym, a w sądach powszechnych trwa analiza, czy i jak pouczać strony. Adwokaci i radcy prawni gorączkowo przygotowują wnioski dotyczące starych spraw, bo na ich złożenie - zgodnie z przepisem przejściowym - mieli 14 dni od wejścia w życie zmian, więc tylko do 29 lipca.
Aleksandra Partyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
29.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sprzedaż gruntów może być biznesem, ale to zależy od konkretnych okoliczności - wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku. Sugeruje też, by przepisy o podatkowych skutkach takiej działalności interpretować na korzyść podatnika, gdy nie są jasne. Definicję działalności gospodarczej z ustawy o PIT sędziowie uznali za zgodną z Konstytucją.
Paweł Rochowicz
28.07.2022
Ordynacja PIT
Brak skazującego wyroku karnego nie uniemożliwia sądowi rozpoznającemu powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie samodzielnego dokonania oceny zdarzenia szkodowego wskazywanego za podstawę roszczeń, w oparciu o materiał dowodowy zebrany w postępowaniu cywilnym - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie. I dodał, że wbrew temu, co orzekł sąd karny, pozwany ponosi winę za wypadek. Odszkodowanie wyceniono na 60 tys. złotych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.07.2022
Prawo cywilne
Ministerstwo Sprawiedliwości chce ustanowienia honorowej odznaki „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, która ma być opatrzona napisem „MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI ZASŁUŻONEMU” oraz maksymą „NEMINEM CAPTIVABIMUS NISI IURE VICTUM EST”, czyli „Nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego”. Prace nad rozporządzeniem mają zakończyć się w III kwartale tego roku.
Patrycja Rojek-Socha
28.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Za umyślne bezpośrednie narażenie innej osoby na zarażenie wirusem HIV będzie teraz grozić do 5 lat pozbawienia wolności, czyli tyle ile za narażenie na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu - choćby COVID. Zmianę przewiduje nowela Kodeksu karnego, którą na początku sierpnia zajmie się Senat. Co ważne, w przypadku kilku pokrzywdzonych, zagrożenie wzrośnie do 10 lat.
Patrycja Rojek-Socha
28.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wagary, pomazanie ławki, drobna kradzież – zamiast powiadamiać sąd rodzinny, dyrektor szkoły sam będzie mógł ukarać ucznia. Niekoniecznie będzie to jednak opcja dla niego korzystna – nakłada to na niego nowe obowiązki i potencjalnie naraża na konflikty z rodzicami uczniów, a w skrajnych przypadkach nawet na odpowiedzialność karną.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
28.07.2022
Zarządzanie oświatą
Przechodzenie sędziów ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do innych Izb budzi wiele emocji. Najczęściej negatywnych. Sędziowie wybrani przed grudniem 2017 r. przez Krajową Radę Sądownictwa krytykują zmiany. Pierwsza Prezes prof. Małgorzata Manowska w najnowszym oświadczeniu wyraziła oburzenie brakiem powściągliwości i taktu niektórych sędziów wypowiadających się w mediach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sześciu sędziów Sądu Najwyższego z 11 orzekających wcześniej w zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej przeszło w stan spoczynku. Zatem w czterech pozostałych Izbach - Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Izbie Karnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbie Cywilnej zasiądzie pięcioro sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Potrzebne postępowanie? Zadecyduje Europol

Wymiar sprawiedliwości Policja
Europol zyskał nowe uprawnienia - będzie mógł zaproponować danemu państwu członkowskiemu możliwość wszczęcia postępowania przygotowawczego i przetwarzać dane osobowe w celu wsparcia takich postępowań. Więcej będzie też mógł pozyskiwać dane od osób prywatnych, a dotyczące zamieszczanych w internecie treści - np. pedofilskich czy terrorystycznych.
Patrycja Rojek-Socha
27.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Policja
Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.
Agnieszka Czernik
27.07.2022
Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy
Poszerzony katalog przesłanek, w których może być zastosowana instytucja wyzysku, również o "brak dostatecznego rozeznania" oraz wydłużenie terminów, w jakich można z niej skorzystać, dla konsumentów do sześciu lat - to główne zmiany w przepisach dotyczących wyzysku. Obowiązują już prawie miesiąc, opisujemy je również w Legal Alert.
Aleksandra Partyk
27.07.2022
Prawo cywilne
Fotograf z Pomorza został skazany na sześć lat pozbawienia wolności za szereg czynów związanych z przemocą seksualną wobec czterech kobiet. W ocenie prokuratury kara jest rażąco niesprawiedliwa. Skierowała więc apelację, domagając się orzeczenia kary łącznej w górnej granicy ustawowego zagrożenia - czyli dwukrotnie wyższej.
Patrycja Rojek-Socha
27.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie Sądu Najwyższego zasiadający do tej pory w Izbie Dyscyplinarnej - Tomasz Przesławski i Adam Roch zostali przeniesieni do innych izb SN. Pierwszy z nich do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, drugi, były prokurator, do Izby Karnej. Jest to zresztą już trzecia osoba, która zasiliła Izbę Karną, opuszczając likwidowaną Izbę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bezterminowe pozbawienie wolności na podstawie blankietowej ustawy, warunki przebywania w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie gorsze niż w przypadku jednostek penitencjarnych i... nieprzestrzegane, a dodatkowo problem przeludnienia - to problemy, na które w swojej opinii skierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zwraca uwagę Naczelna Rada Adwokacka.
Patrycja Rojek-Socha
26.07.2022
Prawnicy
Od dziś, 26 lipca, Staż Graniczna może wystawiać mandaty za złamanie przepisów ruchu drogowego. Na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, złamanie zakazu wyprzedzania, niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych czy wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.
Robert Horbaczewski
26.07.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowania przeciwko mężczyźnie, który 1 sierpnia 2020 r. umieścił na Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej plakat z - według prokuratury - wulgarnym gestem. Wskazał przy tym, że takie zachowanie to realizacja prawa do wyrażania własnych, krytycznych poglądów w sprawach publicznych. Prokurator Generalny skierował teraz do SN skargę nadzwyczajną.
Patrycja Rojek-Socha
26.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowo powołana pięcioosobowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN może podejmować decyzje tylko jednoosobowo. Na razie orzeczenia wydaje jedynie sędzia przewodniczący Wiesław Kozielewicz. Są już planowane posiedzenia "trójkowe" na wrzesień. Tu poważną barierą dla sprawności orzekania może stać się tzw. test niezawisłości sędziego. A teraz interwencja Sądu Najwyższego powinna być błyskawiczna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Piłkarze Szachtara Donieck i Dynama Kijów zagrają mecze pucharowe na polskich stadionach, a kijowska uczelnia medyczna przeniesie działalność na Śląsk. W takich przypadkach nie obejdzie się bez współpracy polskich i ukraińskich prawników. Zresztą ci ostatni mają w Polsce sporo pracy także przy mniej spektakularnych sprawach dotyczących uchodźców.
Paweł Rochowicz
26.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Ukraina
15 mln złotych - tyle w myśl oceny skutków reformy umożliwiającej notariuszom wpis hipotek do ksiąg wieczystych i wydawanie nakazów zapłaty ma kosztować wprowadzanie zmian w życie. Środki te, jak doprecyzowano w trakcie opiniowania, mają pochodzić z części budżetu przeznaczonej na sądy, co już niepokoi pracowników sądów. Tym bardziej że źródłem ponad 4 mln zł na szkolenia notariuszy ma być pula przeznaczona na sądowe wydatki osobowe.
Patrycja Rojek-Socha
26.07.2022
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by jednostki penitencjarne nie podlegały ograniczeniom w dostawach gazu ziemnego w przypadku wprowadzenia 12 stopnia zasilania. Numer 12 oznacza całkowite zakręcenie kurka, m.in. w sytuacji gdy zagrożone jest bezpieczeństwo paliwowe państwa lub występują zakłócenia w dostawie gazu ziemnego.
Patrycja Rojek-Socha
26.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Frankowiczowi odmówiono wznowienia jego sprawy, zakończonej nakazem zapłaty kilku milionów złotych - mimo przełomowego wyroku TSUE w sprawie państwa Dziubaków. Sądy uznały, że nie było do tego „podstawy ustawowej”. - Wznowienie postępowania po wyroku TSUE jest dopuszczalne, bo wynika i z Konstytucji, i z prawa unijnego – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
W Izbie Karnej Sądu Najwyższego będzie zasiadał przeniesiony ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej sędzia Ryszard Witkowski. Sędzia ten nie zastosował się do uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2020 r. i do zabezpieczeń wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby zawiesić orzekanie, gdyż Izba nie jest sądem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.07.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 roku nadal budzi wątpliwości sądów. Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło istotne dla praktyki sądowej zagadnienie prawne - czy sąd odwoławczy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia o odrzuceniu apelacji oraz czy z urzędu doręcza stronie postanowienie o odrzuceniu apelacji z uzasadnieniem?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.07.2022
Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Postulaty płacowe pracowników sądów, prokuratury i Instytutu Ekspertyz Sądowych spełniono w bieżącym roku jedynie w marginalnym zakresie - piszą do ministra sprawiedliwości Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Domagają się jeszcze w tym roku podwyżek sięgających 12 proc., a w 2023 r. - 20 procent.
Patrycja Rojek-Socha
25.07.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sądy mają problem z opłatami, które powinien zapłacić komornik sądowy za informacje o kontach dłużników, płatników składek. Nie wiedzą, czy ZUS-owi przysługuje roszczenie do sądu cywilnego o zapłatę należności w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie w tej sprawie uchwałę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.07.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski