Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak przebiega realizacja projektu resocjalizacji osób pozbawionych wolności poprzez aktywizację zawodową. Nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych miało im pomóc w płynnym i aktywnym odnalezieniu się na rynku pracy. W projekcie udział wzięło ponad 39 tysięcy osób osadzonych. Pomysł był dobry, ale w czasie realizacji projektu dochodziło do nieprawidłowości,
Agnieszka Matłacz
15.06.2021
Prawo karne
Rząd zakłada, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej, co budzi już duże emocje wśród zawiązków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Podkreślają, że w pandemii, jako nieliczni, pracowali praktycznie bez przerwy i bez pracy zdalnej. W środowisku coraz głośniej słychać o możliwych protestach.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się we wtorek 15 czerwca br. zagadnieniem skierowanym do niego przez Izbę Dyscyplinarną SN, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokurator Generalny twierdzi, że nie. Chodzi o to, że w zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2020 r. TSUE podważył legalność działania tej Izby.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Utrzymywanie możliwości dwojakiego sposobu odrzucenia spadku u notariusza i w sądzie nie jest racjonalne - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Utrzymywanie równoległej kompetencji sądu, nie jest w dobie reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebne, skoro czynności notariusza są szybsze, dostępne i tańsze. Uniknęłoby się w ten sposób omyłek sądowych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Uregulowanie administracyjnych kar pieniężnych, milczące załatwianie spraw oraz realizacja funkcji gwarancyjnej dla strony – to kluczowe zmiany w procedurze administracyjnej ostatnich lat – ocenia prof. Grzegorz Łaszczyca. A prof. Andrzej Matan podkreśla, że czas pandemii wprowadził konieczność wykonywania zadań policji administracyjnej, co wymaga wyposażenia w specjalne uprawnienia.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W sądzie w Wałbrzychu nie ma już wydziału pracy. Teraz ludzie muszą jeździć w sprawach pracowniczych do sądu w Świdnicy, oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od Wałbrzycha. A ponadto w świdnickim sądzie będą dłużej czekać na rozstrzygnięcie, bo nie zwiększono tam obsady etatowej.
Grażyna J. Leśniak
14.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Uznanie skarg złożonych przez obywateli kwestionujących instytucję małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny byłoby próbą podważania konstytucyjnego i społecznego ładu Rzeczypospolitej Polskiej - uważa Prokurator Generalny. I oczekuje od Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzenia ich łącznie przez pełny skład Trybunału. Wniosek w tej sprawie wpłynął do TK w poniedziałek.
Krzysztof Sobczak
14.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na wtorek rozprawę w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już kolejne odwołanie terminu rozpatrzenia tej sprawy. Wcześniej było to planowane na 13 maja. TK ma rozpatrzyć wniosek Małgorzaty Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN, związany z postanowieniem TSUE o zawieszeniu tej Izby.
Krzysztof Sobczak
14.06.2021
Prawnicy

Maciej Nowicki nowym prezesem Fundacji Helsińskiej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Od wtorku 15 czerwca br. nowym prezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka będzie Maciej Nowicki, dotychczasowy wiceprezes. Dotychczasowa prezes Danuta Przywara, współtwórczyni HFPC, po ponad dziesięciu latach sprawowania tej funkcji i ponad trzydziestu latach pracy w Fundacji, przechodzi do Rady Fundacji, której została przewodniczącą,
Krzysztof Sobczak
14.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
22 czerwca wejdą w życie zmiany w kodeksie postępowania karnego rozszerzające na podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług cyfrowych obowiązek niezwłocznego zabezpieczenia danych na żądanie sądu lub prokuratora. Co więcej, jeśli będzie się z tym wiązało przestępstwo - np. sprzedaż lub produkcja substancji psychotropowych - organy będą mogły nakazać usunięcie tych treści.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2021
Prawo karne Prawnicy Policja
Coraz mniej nieletnich jest umieszczanych w poprawczakach, ale wzrastają problemy z nastolatkami, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Resort sprawiedliwości wraca więc do pomysłu utworzenia czegoś pomiędzy - placówek dla szczególnie trudnej młodzieży. W ocenie ekspertów punktowe zmiany niewiele dadzą, a brak kompleksowej reformy to wychowywanie kolejnego pokolenia więźniów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
14.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

TSUE uczy polskie sądy, jak orzekać w sprawach frankowych

Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał polskiemu sądowi, że ochrona przewidziana w dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta”. TSUE uznał, że jest to oczywiste,
Jolanta Ojczyk
14.06.2021
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Adwokatura chce wrócić do tematu profesjonalizacji rynku. Rozmawia z parlamentarzystami o projekcie, zgodnie z którym te usługi mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcowie czy prawnicy zagraniczni. Tymczasem coraz więcej adwokatów zaczyna współpracować z firmami prawnymi, by utrzymać się na rynku. Według wielu prawników to zmiany, których nie da się już powstrzymać.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na pytania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to, jakie kroki zamierza podjąć po odrzuceniu polskiej listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z zapowiedzi resortu wynika, że organizacje pozarządowe uzyskają możliwość obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
Krzysztof Koślicki
12.06.2021
Prawnicy Prawo unijne
Jedną ze zmian w przepisach, którą wprowadzono tarczami antykryzysowymi, jest rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o zwiększeniu maksymalnej pojemności systemu do 8 tys. miejsc na dobę. W ocenie prawników kierunek jest dobry, ale sugerują jego dalsze zmiany
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Frankowicze śmiało idą do sądów. Czy oznacza to automatyczne wstrzymanie spłat ich rat kredytowych? Właśnie… O tym niewiele się mówi. Tzw. proces frankowy nie powoduje zatrzymania rat kredyt, w jego toku należy spłacać sporny kredyt. Ale jest na to sposób: tzw. wniosek o zabezpieczenie na czas rozpoznawania sprawy. Chwila wytchnienia dla kredytobiorcy - twierdzi adwokat Rafał Chrząszcz.
Rafał Chrząszcz
12.06.2021
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Z konsternacją powzięłam informację nt. wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, w której z imienia i nazwiska zaatakowani zostali dwaj sędziowie Izby Dyscyplinarnej - oświadczyła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem każda krytyka "powinna mieścić się w granicach rozsądku i przyzwoitości".
Krzysztof Sobczak
11.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Złożone przez rządy Polski i Węgier skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące decyzji unijnego szczytu z grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości, zostaną rozpatrzone w trybie przyspieszonym. Tak na wniosek Parlamentu Europejskiego zdecydował prezes TSUE. Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października.
Krzysztof Sobczak
11.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Sprawa dotyczy sędziego Jarosława Ochockiego, który napisał o prezydencie Andrzeju Dudzie, że jest "złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią". Teraz odpowiada za uchybienie godności urzędu oraz zasadom etyki zawodowej. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, chce wyłączenia sędziego sprawozdawcy,
Patrycja Rojek-Socha
11.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego już kilkanaście razy w tym roku nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziom. Powodem był brak przekonujących dowodów lub kwestie proceduralne. Jednak nie byli to sędziowie z pierwszych stron gazet. Ostatnio także ci znani z krytyki władz są traktowani łagodniej przez sędziów dyscyplinarnych. Dlaczego?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozbudowanie lotniska w Poznaniu spowodowało falę roszczeń okolicznych mieszkańców o odszkodowania za hałas. Jeden ze sporów po ośmiu latach procesu został rozstrzygnięty przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego. Odszkodowanie należało się, ale odsetki lotnisko zapłaci nie od dnia wezwania do zapłaty, ale od dnia doręczenia opinii biegłego o wartości wyliczonej szkody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2021
Środowisko Prawo cywilne
Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w czwartek, że Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na prośbę o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera dotyczącego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. - Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich - podkreślił rzecznik. Premier stwierdził, że wniosku nie wycofa,
Krzysztof Sobczak
10.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prokurator postawił mi zarzuty bez pokrycia, ale nie podano motywów uchwały Izby Dyscyplinarnej, które odmówiła uchylenia immunitetu. Teza, iż sędziowie Izby myślą już co będzie po wyroku TSUE i będą chcieli "rozpłynąć się" w innych izbach Sądu Najwyższego jest prawdopodobna. Zwłaszcza, że Mariusz Łodko, który orzekał w tej sprawie został przeniesiony do Izby Cywilnej
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2021
Prawo karne Prawnicy
Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości, w której skrytykował Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE". Za przyjęciem rezolucji głosowało 506 posłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.
Krzysztof Sobczak
10.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
E-licytacje z nieruchomości, doręczenia pism procesowych, wezwań, zawiadomień i orzeczeń pełnomocnikom poprzez portal informacyjny sądu, co do zasady posiedzenia niejawne i online oraz jednoosobowe składy w pierwszej i drugiej instancji na czas epidemii koronawirusa i rok po niej - to główne zmiany, które wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja procedury cywilnej.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ogólne zasady dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników ma uregulować rozporządzanie, którego projekt jest obecnie opiniowany. Czasu zostało niewiele - zgodnie z regulacją ma ona zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2021 r.
Patrycja Rojek-Socha
10.06.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zaniechanie przez prokuratora niezwłocznego ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutu i przesłuchania podejrzanego lekarza, było rażącym i oczywistym naruszenie przepisów prawa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, karząc obwinioną upomnieniem. Zwłaszcza, że uniemożliwiło to osądzenie i skazanie sprawcy uszkodzenia ciała dziecka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2021
Prawo karne Prokuratura Zawody medyczne
Brakowało na rynku komentarza do prawa własności przemysłowej pisanego wyłącznie przez praktyków, przez osoby na co dzień zajmujące się zawodowo prawem własności przemysłowej - mówi adwokat dr Mariusz Kondrat. A współautorzy wydanego niedawno opracowania wskazują m.in. na problemy dotyczące wynalazków, ujawnienia wzorów w internecie i nowej organizacji sądownictwa
Katarzyna Buczkiewicz
10.06.2021
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W grupie 489 rekomendowanych przez KRS osób są 293 kobiety i 196 mężczyzn - wynika z informacji o działalności Rady w 2020 r. przedstawionej senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji. Poinformowano również, że wpłynęły 102 odwołania od 68 uchwał Rady, w tym 89 odwołań dotyczyło powołania na wolne stanowiska sędziowskie
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Jarosław Grzesiak ma być odpowiedzialny m.in. za kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zygmunta Solorza nad jego grupą kapitałową. To pierwszy polski prawnik biura Greenberg Traurig, a od 1999 r. - partner zarządzający.
Patrycja Rojek-Socha
09.06.2021
Rynek