W budżecie na 2012 rok założono wpływy z VAT na poziomie 132.165,0 mln zł.

Poniżej wpływy z VAT narastająco od początku roku (w mln zł):


VAT

I 16.910,647

I-II 25.384,527

I-III 31.708,516

I-IV 43.254,821

I-V 51.752,030

I-VI 60.436,497

I-VII 70.776,326

I-VIII 80.559,033

I-IX 89.601,589

I-X 100.023,967

I-XI 110.992,443

mj/ asa/