Zobacz: Dziś Dzień Skarbowości >>

Obecny na uroczystościach minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że z administracją skarbową jest szczególnie związany; dodał że pełni ona też szczególną rolę stojąc na straży budżetu oraz uczciwości w obrocie gospodarczym.

Wskazał, że praca administracji skarbowej jest trudna i często nie doceniana, ale „kto wie, czy nie najważniejszą pracą w administracji publicznej w Polsce”.

Szczurek zaznaczył, że administracja podatkowa przeszła w ostatnim czasie istotne zmiany, które nie byłyby możliwe bez zaangażowania ludzi.

„Każda misja rozbije się w nicość bez zaangażowania tych, którzy maja ją wdrażać w życie” – podkreślił minister finansów. Dodał, że w tym roku administracja skarbowa wchodzi w nową rzeczywistość.

Pytany o horyzont czasowy realizacji postawionych celów dla administracji podatkowej Szczurek powiedział, że "absolutu nie osiąga się nigdy". Według niego trzeba mieć świadomość, że pracę administracji skarbowej, choćby nie wiadomo jak była dobra, zawsze można poprawić.

"Warto też pamiętać o tym analizując stan rzeczy, jak wygląda administracja podatkowa dziś" - zaznaczył minister.

Jak podkreślił, "zadaniem każdego skarbowca z jednej strony, ale też każdego ministra, który nadzoruje tę administrację, jest dbałość o to, aby z każdym krokiem było coraz lepiej".

"Pod tym względem 2015 rok jest czasem, kiedy następuje pewne przyspieszenie i zmiana jakościowa w tym, w jaki sposób wykonujemy swoją pracę. Jeżeli chodzi o terminy, to możemy mówić o terminach wprowadzania kolejnych zmian ustawowych, czy zmian w sposobie wdrażania pewnych rozwiązań" - powiedział Szczurek.

Zapowiedział, że we wrześniu ruszą pierwsze centra obsługi podatników i pilotażowy program asystentów podatnika, których po nowym roku będzie znacznie więcej. "To jest proces ciągły, jak procesem ciągłym jest pogłębienie informatyzacji. Od 2015 r. mamy wstępnie wypełnione zeznanie, od przyszłego roku wprowadzamy możliwość korzystania z tej usługi przez emerytów i rencistów, a więc i możliwość łatwego rozliczania 1 proc. podatku" - zauważył minister.

Szef administracji podatkowej, wiceminister finansów Jacek Kapica przedstawił kierunki Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej. Poinformował, że dokument zostanie zaprezentowany we wtorek.

Zobacz: Resort finansów tworzy strategię dla administracji podatkowej >>

Kapica wyjaśnił, że wśród przyczyn przygotowania strategii leżały m.in. sygnały zewnętrzne, jak np. raporty MFW i PwC oraz wewnętrzne przekonanie o potrzebie przygotowania planu rozwoju administracji.

„Musieliśmy sobie też określić pewne reguły wdrożenia wspierania podatnika w dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych i rozwoju wysokiego standardu usług publicznych” – tłumaczył Kapica.

Według niego misja Strategii wypracowanej przez pracowników administracji podatkowej to: „pomagamy płacić podatki dla dobra wspólnego”. Wyjaśnił, że misja ta oddaje sens pracy administracji.

W tej misji powinien odnaleźć też sens każdy podatnik, który płaci podatki dla dobra wspólnego i każdy urzędnik administracji podatkowej, który pobiera podatki dla dobra wspólnego” - podkreślił wiceminister.

Jak zaznaczył, zawarta w Strategii misja polega na dążeniu do budowania administracji przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej „dla uzyskania wysokiego poziomu dobrowolności płacenia podatków i wspierania rozwoju gospodarczego”.

Kapica poinformował, że cel Strategii to m.in. zapewnienie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich poboru.

Inny wskazany przez niego cel to zwiększenie poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania, rozwój profesjonalnej kadry, koncentracja zasobów i wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym.

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym pracownikom administracji skarbowej wręczono odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jednym z najważniejszych rozwiązań czekającej na podpis prezydenta ustawy o administracji podatkowej jest utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego.

Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach.

Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa wprowadza też system obsługi i wsparcia podatnika. Do tych zadań przekierowana ma zostać część pracowników, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne.

W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Utworzone zostaną centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej.

Powołany ma zostać szef administracji podatkowej, przy pomocy którego minister finansów będzie mógł sprawniej nadzorować jej działanie.

Ponadto ze struktur administracji ma być wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Według MF uzasadnieniem dla powołania krajowego biura jest duże zainteresowanie obywateli biurami informacji, które teraz mają się wyspecjalizować w konkretnych dziedzinach prawa podatkowego. (PAP)